fbpx Силвия Петрова, Acronis: Образованият човек има много пътища за успех в живота | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 10

Силвия Петрова, Acronis: Образованият човек има много пътища за успех в живота

Силвия Петрова е регионален мениджър маркетинг и комуникации на Acronis за Балкани, Средиземноморие, Турция и бившите съветски държави. Тя има повече от 16 години опит в областта на маркетинга, комуникациите, връзките с обществеността, изграждането на работодателска марка и бизнес развитие в ИТ сектора. От 2014 г. е част от екипа на българската софтуерна аутсорсинг компания “T-Soft”, която Acronis, швейцарско-сингапурска компания, лидер в сферата на киберсигурността, придобива през 2018 г. и навлиза на българския пазар, като впоследствие създава своя най-голям офис и R&D център в света.

Силвия е част от Алманах 2023 на успешните бизнес казуси, а тук споделяме част от интервюто с нея в луксозното издание

Г-жо Петрова, изминаха 5 години от създаването на Акронис България. Какво се случи през тях?

- Офисът на Акронис в България се превърна в най-големия за компанията в глобален план, наброявайки почти 600 служители към днешна дата. Стартирахме отношения с местни училища и университети, браншови организации и медии. Изградихме стабилен екип с грижа за всеки служител през годините и партньорска мрежа за продажби в България и региона. Спечелихме повече от 30 награди, включително Сертификат клас “A” за инвестиции от Министерство на икономиката през юни 2019 г., което за нас е истинско признание за свършената работа и постигнатите резултати.

Как българският офис на Акронис се позиционира в глобалната структура на компанията?

- Акронис има големи R&D центрове в Сингапур и САЩ, но офисът в България е основен развоен център за компанията, в който се разработват голяма част от продуктите. Тук работят програмисти, тест инженери, продуктови мениджъри, дизайнери, специалисти по техническа поддръжка, поддръжка на центрове за данни, маркетинг, продажби, както и различни нива на мениджмънт. Всички те са част от международни екипи и работят в динамична среда, в която имат възможност да се учат и развиват ежедневно.

Недостигът на квалифицирани кадри в ИТ бранша става все по-сериозен. Как вие се справяте с този проблем?

- Компанията си сътрудничи с множество университети в цял свят и привлича висококвалифицирани кадри от чужбина. Около 25% от служителите ни в българския офис са чужденци. Това е изключително важно, тъй като тези хора внасят в нашата страна своите знания, опит и компетенции.

Acronis е привлекателен работодател, тъй като нашите специалисти работят не просто по краткосрочни проект, а по световнопризнати софтуерни продукти за киберсигурност.

Като става дума за знания, опит и компетенции, полагате ли грижи в тази посока?

- Имаме единодушно разбиране, което споделяме вътрешно в Акронис, че най-стойностните инвестиции не само за нас като организация, но за обществото като цяло, са тези в знание. Затова инвестираме в образование.

Образованият човек има много пътища за успех в живота. Обратно, бедите и нещастията много често са породени от незнание. Ето тук идва ролята на Акронис. Като голяма компания с авторитет и ресурси, ние съзнаваме, че имаме силата да променяме реалността, в която живеем. И за нас е важно да направим такава промяна, а образованието е най-добрия начин да я постигнем.

Имаме, например, глобална програма за изграждане на общообразователни училища - най-вече в отдалечени и пренебрегнати региони с оскъдни ресурси. До момента са изградени 18 училища, а други 5 са в строеж. В тях учат общо 5500 деца.

Имате ли подобни проекти в България?

- В България също полагаме усилия в тази посока. У нас училища не липсват, но има такива, които наистина разполагат с много оскъдни възможности, а поради отдалечеността им рядко някой забелязва, че имат нужда от подкрепа. Като родител аз, лично, разбирам предизвикателствата, пред които са изправени и родителите и учителите на тези места. Затова с колегите в българския офис използваме като повод големия празник на просветата 24 май, за да подкрепим тези училища: даряваме книги за ученици от всички възрасти. Надграждайки знанието от учебниците, книгите разширяват кръгозора, давайки допълнителни познания, които отварят нови пътища към успех в живота на подрастващите.

А подпомагате ли университетите?

- Помагаме и университетите, особено в страните, в които присъстваме, но не само – нашият успех се дължи на специалисти, които те са подготвили и е въпрос на чест ние да им се отплатим, като подпомогнем ежедневната им дейност. В България имаме успешно сътрудничество със Софийския университет и Технически университет София.

Разбира се, всички уважаващи себе си компании в нашия сектор правят това. Но ние отиваме една стъпка по-далеч. В традиционното партньорство между бизнеса и науката обичайно се търсят краткосрочни резултати - подготовка на нови кадри за ИТ бизнеса. Това от своя страна означава, че не остават ресурси за инвестиции в дългосрочни цели, за развитие на т. нар. фундаментална наука. А именно тя е, която ще преобрази света на технологиите с навлизането ни в ерата на квантовите изчисления. Затова Акронис инвестира мащабно в научноизследователска дейност с фундаментален характер.

Acronis е привлекателен работодател, тъй като нашите специалисти работят не просто по краткосрочни проект, а по световнопризнати софтуерни продукти за киберсигурност, казва Силвия

Отговаряте за маркетинга в Акронис. Как успяхте да наложите бранда като лидер в киберзащитата в България само за 5 години, след като преди това компанията не бе позната у нас?

- Като всяка бързо разрастваща се компания, срещнахме много трудности по пътя, но ги приемахме като предизвикателства и действахме решително. В началото разполагахме с много ограничени ресурси и кратки срокове, а пред нас стояха високи цели. Започнахме сътрудничество с образователни институции, ИТ общности, браншови организации, технологични и бизнес медии. През годините успяхме да реализираме проекти, свързани с корпоративна социална отговорност в Софийския университет, Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и няколко училища в страната.

Вие отговаряте за маркетинга на компанията за един голям регион. Има ли регионални специфики и как се справяте с тях, с часовите разлики, с междукултурните особености?

- Първите две години в Acronis отговарях за връзките с обществеността, комуникациите и маркетинга на българския пазар, а в последствие ми беше поверена регионална функция и активна работа с партньорите на Acronis не само в България, но и на целия Балкански полуостров, Средиземноморие, Турция и бившите Съветски държави.

Съобразителността, според мен, е ключово качество за адекватна работа в подобен обширен регион, наред с типично маркетинговите знания. Всяка от страните в региона притежава свои културни и пазарни специфики, които уважавам и се съобразявам в ежедневната си работа. За всеки пазар са релевантни и ефективни различни маркетингови инструменти. До голяма степен се доверявам и се уча от местните партньори и организации, с които си сътрудничим.

Часовите разлики също са от съществено значение. Дори в този регион да са минимални, като служител на глобална компания, която функционира на няколко континента, винаги имам предвид при изпълнение на задачите си, че ако при мен е време за следобедно кафе, колегите в Бостън се събуждат и за тях работният ден започва, докато за тези в Сингапур той вече е приключил.

От първия си работен ден сте в маркетинга. Как се насочихте към тази професия?

- Като възпитаник на финансово-стопанска гимназия, имах възможност да изучавам предмети като счетоводство, финанси, статистика, стопанско управление, маркетинг, микроикономика, макроикономика и други още по време на средното си образование. Маркетингът привлече силно интереса ми и след завършване на училище се насочих към по-задълбоченото му изучаване в университет. Завърших специалност “Маркетинг” като междувременно започнах работа в тази сфера и така вече повече 16 години. Тази професия за мен е призвание и една сбъдната мечта.