fbpx „Най-ниската” цена може да струва много скъпо на фирмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Георги Аспарухов, управител на охранителната фирма Омега 7.

„Най-ниската” цена може да струва много скъпо на фирмата

Животът стана такъв, че сигурността ни е по-уязвима от всякога. Личната ни защита и тази на фирмата са повече от наложителни. Но в тежките времена, като че ли именно се лишихме първо от тази „услуга”, от която не виждаме резултатите веднага, докато...не дойде фаталното. За нивото на фирмената сигурност днес, разговаряхме с Георги Аспарухов, който е секретар на Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност и управител на охранителната фирма Омега 7.

Г-н Аспарухов, какво съдържание има днес понятието фирмена сигурност?
- След започването на прехода фирмената сигурност претърпя своето изменение. В първите две години имаше организирана престъпност, която владееше цялата ситуация в страната, включително и частния сектор. Тогава беше опасно, имаше нужда от физическа защита на ръководителите на фирмите. В последните две години също станахме свидетели на посегателства и отвличания. Фирмената сигурност се изменя - застрашени са тези, които имат имущество и средства. В периода се развива и битовата престъпност - удари върху физически лица по битови мотиви. Това според мен я снижава и изменя. Организираната престъпност вече не е толкова явна. Например няма ги тези лепенки, които преди задължително присъстваха на всеки обект. Те си отидоха. Но продължи посегателството върху фирменото имущество и практическите ръководители на фирми. Не бива да пропускаме и факта, че престъпният контингент също се усъвършенства. Появи се нов тип престъпност, която не беше позната до преди 20 години - разпространението на наркотиците.

Как икономическата криза оказа влияние на сигурността?
- Влиянието на кризата е в две посоки. От една страна се засилиха посегателствата, а от друга – се снижиха защитните механизми на фирмите. Хората започнаха да се лишават от охраната. Първото, което съкратиха бе пазачът, а той трябва да е последен. Дори когато фирмата е затворила и докато започне да се разпродава имуществото трябва да има пазач.

В последната година станахме свидетели на много посегателства. Не стресна ли това хората?
- Почти не. Фирмите и в момента избягват разходите за сигурност. Посегателствата не са само кражби на имуществото. Става въпрос за кражби на интелектуален продукт, търговски и производствени тайни. Хората първо се лишават от физическа охрана, която в комбинация с техническата гарантира много голяма сигурност. Пести се разходи по работна заплата. На някои места създават свое звено, без да наемат професионалисти. Докато една професионална фирма има специалисти във всяко направление, има опит и рутина, това е най-важното.

Какви са възможностите на една охранителна фирма и какво предоставя тя?
- Първото нещо е професионализъм. Второто е похватите, които използва и методите на оперативното наблюдение на склонните към криминална прояви лица в поверената фирма. Имахме случай с една фабрика, с представителен магазин в центъра на София, която страдаше от вътрешен трафик. Някъде имаше вътрешна организирана група за кражби. Това може да се спре от една професионална фирма. Когато се обърнаха към нас начертахме приблизителна схема и дадохме гаранции, че ще се справим. Не се довериха, защото нашата цена беше по-висока от тази на фирмата, която до сега ги охраняваше. Ръководството не си даде сметка, че ще спестят много повече пари, ако ние се справим с проблема - няма да има притеснения в ръководството и служителите. Защото за открадната стока от фабриката заплащат всички в колектива и съвсем естествено се създава стресова среда. Но нашият труд и интелект трябва да се заплати. В България е много вредна т.нар. „най-ниска цена”. Разбирам за държавните поръчки, но за частните - това е изключено и то когато става въпрос за охрана. Трябва да се договорите с фирма, на която имате доверие, а не с който даде по-малка цена. Като се доверите на дадена фирма, тогава може да коментирате дали може да се намали цената и съответно какво ще получите срещу нея. „Най-ниската” цена води до снижаване заплащането на охранителите и хората дори напускат бранша. Не може срещу 300 лв. месечно да се очаква, че ще докараме американските тюлени и че ще бъдат съвършени. Най-ниската цена води и до най-ниския слой в бранша – до хората, които употребяват алкохол, напускат обекта по време на работа или дори крадат, за съжаление.
Имахме случай със собственик на фирма, който снижи много ниско цената. Когато разгледахме обекта – останахме много впечатлени – богато обзавеждане, картини, други ценности. Явно разполагаше с достатъчно средства. Но този човек смяташе, че пазарната икономика ще даде най-ниската цена.

Кое гарантира качеството на охранителите?
- Охранителите в професионалните фирми минават на обучения. Когато се поеме даден обект се подбират лицата, които ще извършват охраната – ако е по-сложен обект е важно от кога един човек е охранител, има ли стаж, показал ли е възможности, прави се много сериозен инструктаж. Особено в нов обект се извършва ежедневна проверка. Всеки месец се прави анализ – в него се търсят причините за дадено събитие, започва разследване за да се изясни причините за евентуални кражби. Много е сериозна защита на интелектуалния труд – това е фирменото разузнаване. За да се опази фирмената тайна е много важно и контра разузнаването, защитата срещу чуждо проникване във фирмата. Насочва се вниманието към определени лица, които могат да бъдат атакувани от вън. За съжаление фирмите почти не ползват тази защита. Сещат се чак като им дойде проблемът до главата и често лошото е станало непоправимо. Един прост пример - много фирми искат да разберат коя е най-ниската цена на конкуренцията при обществени поръчки – ако става въпрос за стотици хиляди разбирате за какъв шпионаж става въпрос.

Като браншова асоциация не може ли да защитите цените си?
- Много пъти сме се събирали петте асоциации, за да коментираме този въпрос, но безрезултатно, защото законът приема, че това е картелно споразумение. Аз смятам, че трябва да се плаща поне две минимални заплати и печалба за фирмата не по-малко от 30%, защото ние предоставяме услуга, но не можем да го прокараме. Извън нашите асоциации има и други фирми, които са съгласни на всичко. Когато някой целият му бизнес е са охранява само два входа и изведнъж идва една фабрика, то той няма възможност за охрана на такъв обект и настават проблемите.
За да е ефективна борбата с престъпността хората трябва да са мотивирани. Ние сме разглеждали от професионален интерес някои от убийствата и отвличанията през миналата година и сме стигали до изводи, че са направени сериозни пропуски в охраната, което с малко може да затрудни. В някои моменти лицето не е имало достатъчна охрана – или не осъзнава колко е заплашено, или не наема достатъчно добра охрана или има съществени пропуски в плановете. В света съществува мнение, че няма охрана, която не може да бъде преодоляна и да не бъде ликвидирано лицето. Но е много важно какво ще плати нападателя – със живота си, с разкриване на поръчителите? Тези, които трябва да извършат действието трябва да имат много високо ниво. Охраняваното лице понякога остава открито, принципа е - винаги трябва между килъра и лицето да има охранител. Понякога охраната се отпуска. Обикновено посегателствата стават там, където често се появяват лицето и това предварително се разучава от нападателите.

Как да се охранява една по-малка фирма?
- Най-елементарното е да се постави СОТ в офиса, защото дори и малка ценност да има, може да се проникнат лица, които да направят пакости с имущество. Следваща стъпка е да се постави видео наблюдение, но и при него може камерата да се закрие. Съвременния СОТ отстранява дребните и средните крадци. За да проникнат трябва да са специалисти. С нарастване на дейността на фирмата трябва да се увеличава и охраната. Физическата охрана в комбинация с техническата е гаранция за спокойствие.