fbpx Защо да продължите в една компания? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо да продължите в една компания?

Лоялността на служителите към една компания винаги е била една от най-трудните задачи на всеки мениджър. Защо продължава да работи в една компания, всеки има свои причини. Според проучване на Entalent Consultancy Group 35% от професионалните участници в проведена анкетата считат кариерното развитие като най-силния мотиватор на тяхното работно място. Този резултат е интересно отклонение от проучването на Towers Watson Data Services (Towers Watson Global Compensation and Rewards Survey), където конкурентното основно възнаграждение заема първо място в изследването.

Поглед към възрастта на участниците обяснява тази разлика. Специалистите на по-малко от 34 години представляват 76% от участниците и повече от 40% от тях смятат кариерното развитие като най-значимия стимул в работата. И ако се замислим ,нормано е особено за новите служители най-важното нещо да е развитието в компанията”. Ето какво споделя Антон Младенов, от Entalent Consultancy Group - „Не е изненадващо, че младите специалисти са по-заинтересовани в кариерното си развитие отколкото в текущото си възнаграждение.По-опитните служители посочват възнаграждението като най-важно, защото двете групи съществено се различават в разходните си нужди.” Отговорилите на възраст между 34-45 (23% от участвалите)посочват конкурентното възнаграждение като най-значим мотиватор, а поставят кариерното развитие на едва трето място.

В професионалните среди е добре известно, че има тенденция за хората в България да се стремят към развитие на своите професионални компетенции като бъдеща инвестиция. Както Борислав Игнатов, СЕО на Прогрес Консулт Груп, правилно отбелязва „Мениджърите значително предпочитат кариерното развитие като най-висок мотиватор, заради тяхната текуща позиция, която им предоставя възможности за професионален напредък. Съответно, висшето и изпълнително управление търсят повече пари и предизвикателства в работата.” От групата отговорили участници в анкетата, 63% са служители без преки ръководни функции. 38% от тях посочват кариерното развитие като най-значим фактор, докато 27% считат възнаграждението за най-мотивиращо. Причината е свързана с факта, че младите професионалисти са по-амбицирани да вървят напред в ранните периоди на тяхното кариерно развитие, доколкото по-опитните участници са насочили вниманието си към по-различни стимули.

Има сериозна разлика в отговорите на малките и големи организации спрямо техните предпочитания за най-силен мотивиращ фактор. 38% от служителите в малки компании (44% от участниците) считат заплатата за най-важна, докато около 15% от тези работещи в големи дружества посочват тази опция като най-значима. За големите компании кариерното развитие е на върха на предпочитанията на служителите (48%) сравнени с 31% за малките компании. Въпреки разликата, специалистите смятат, че няма нищо необичайно в тези цифри. В големите компании хората имат повече възможности за развитие, отколкото в малките фирми. Освен това за малките компании парите винаги са били важен въпрос, особено във времена на икономически спад.

Почти не се открива отклонение между резултатите при мъжете и жените, само с тази разлика, че жените искат малко повече кариерно развитие, а мъжете – по-голямо заплащане. Жените вярват, че чрез кариерно развитие те ще получат по-предизвикателни работни задължения, докато мъжете смятат, че то ще доведе до по-големи доходи.

Изследвайки резултатите спрямо различните професионални функции, се открива няколко интересни факта. Половината от специалистите в сферата на Бизнес Развитието считат заплатата като най-важен мотиватор. От друга страна, цели 63% от участниците в сферата на Финансите и 44% от тези в Маркетинг и Продажби избират професионалното развитие като най-голям работен стимул. За сферата на бизнес развитие резултатите се обясняват с интензитета на работните задължения на специалистите в тази област, които постоянно се стремят за най-високи измерими професионални резултати.

В областта на финансите има голяма възможност за кариерно развитие заради обема на финансовата индустрия, докато в сферата на маркетинга и продажбите работния напредък свързан с увеличението на съответните бонуси и материални придобивки представлява много сериозен стимул. Еднаквото разпределение на резултатите за хората от сферата на Човешките Ресурси посочва, че професионалистите в тази област вярват в баланса на всички съответни работни мотиватори.