екип

19 Октомври 2010

Безплатен хостинг за млади уеб дизайнери и разработчици

Българският доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ ще осигури безплатен ASP.NET хостинг акаунт (план СуперПро) за една година на всички одобрени участници от България, като партньор на програмата WebsiteSpark на Microsoft.
Инициатива е в подкрепа на стартиращи екипи от уеб дизайнери и уеб...
16 Февруари 2010

Иновациите - панацеята против кризата и може ли да бъдат управлявани?

През последните месеци вече живеем и градим „новото нормално” състояние на бизнеса. Това, което е вече ясно е, че светът вече няма да е същият, че подобни дълбоки промени, през които преминава глобалната икономика благодарение на финансовата криза ще доведат до нови и нестандартни...
16 Юни 2006

В бизнеса мениджърът представя 90 % от личните си качества

Читателите познават Гергана Тодорова от статиите в списанието в сферата на данъчно-правните услуги и консултации. Тя е изключително оригинална и нестандартна личност. Въпреки че се занимава с много прецизна материя, харесва изкуството в различните му измерения. С удоволствие чете книги, особено в...
16 Декември 2005

Пет стъпки за подобряване на лидерството на екипи

Ако сте чували, че екипът трябва да е ефективен от само себе си, само защото някакви хора са събрани някъде, да работят нещо, то това е голяма грешка. Трябва да сте наясно,
че ефективността е резултат от: умение да съставите т. нар. “балансиран екип”, в който има представители на всички...
16 Ноември 2005

Хората не се мотивират от само себе си

Когато създавате екип (работен, проектен, мениджърски и т.н.), вие залагате на неговия мощен потенциал да изпълни важна цел. Следите непрекъснато хода на изпълнение на целта и така управлявате екипната ефективност и факторите, които й влияят. В последните два броя на списанието предложихме полезни...
16 Септември 2005

Атмосферата в екипа влияе силно на неговата ефективност

Ако хората - участници в екипа са първата грижа на мениджърите (или собствениците на фирми, когато самите те управляват), то следващата тяхна грижа е ефективността на работа на екипа (степента, в която екипът изпълнява задачите си, осигурява "добавената стойност" за организацията и развива...
16 Март 2005

Как да създадем добър екип

Доц. д-р Татяна Христова е специалист по управление на човешките ресурси и организационното развитие, главен консултант в "СИТА Мениджмънт Консулт" ЕООД и един от създателите на първия български сайт за работа в екип - www.websita.com. С интереси в областта на работата в екип, управленски...
16 Юни 2004

Мотивираният екип гарантира успеха в индустрията на гостоприемството

Ако мениджърът иска бизнесът му да успее, трябва да подбере правилния екип, на който той е длъжен да отдели много голямо внимание. Тази отговорна и не лека задача би трябвало да се концентрира и в стратегията за развитие на човешките ресурси в туризма.
Професионален психологически...

Страници