консултанти

16 Март 2005

Лекарствени продукти


До присъединяването на България в Европейския съюз (ЕС) остават почти две години, в които секторът на лекарствени продукти, както и много други сфери от икономиката, трябва да изпълни определени изисквания. За да се продават свободно българските стоки на европейския пазар, едно от условията,...
16 Март 2005

Изисквания при отваряне на аптека

Сп. "твоят БИЗНЕС" представя на своите читатели тези изисквания, цитирани от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.

Аптеки могат да се откриват в партерни, приземни или надсутеренни помещения

достъпни за посетителите, като изискването за...
16 Март 2005

Етика в лекарствения бизнес

  Марин Згурев е председател на комисията по етика към Съюза на Фармацевтите в България. Има 43- годинишен опит в професията, работил е като управител на аптека, инструктор-фармацевт, началник
отдел "Аптечни заведения" и директор на "Аптечно предприятие" - Велико Търново.
От...
16 Март 2005

Медицински център за съня

Всеки човек прекарва една трета от живота си в сън, т.е. около 20-25 години. Той е толкова важeн за нас, колкото храната и движението.
Едва ли има някой, който да не е преживявал трудностите на деня след безсънна нощ. Качественият и достатъчен сън е от изключителна важност за успешен ден....
16 Февруари 2005

Субсидии за гроздо- и винопроизводителите след 2007 г.

Общата организация на пазара на вино в Европейския съюз (ЕС) не предвижда пряко финансиране на лозаро-винарския сектор. Предвидена е обаче система от помощи и премии по различни мерки, от която България ще може да се възползва след членството си в ЕС през 2007 г.
Една от най-важните и...
16 Февруари 2005

Производството на вино в България

Агенция за маркетингови изследвания НОЕМА има 12 годишен опит на българския пазар. За този период са проведени повече от 600 национални и международни изследвания. НОЕМА предлага качествени и количествени изследвания, като ползва лицензирани в Западна Европа методи.
За контакти:
София...
16 Февруари 2005

Препоръчани десертни и винени сортове лози

  Институтът по лозарство и винарство - Плевен е създаден през 1901 г. като лозаро-винарска опитна и контролна станция, по препоръка на френския професор Пиер Виела за целите на възстановяването и развитието на лозарството сред филокснерното нашествие. В него са създадени шест отдела, като...
16 Февруари 2005

Българинът традиционно залага на домашното вино на своята трапеза

“Арбитраж” е агенция за пазарни проучвания, създадена през 2002 г.
От началото на 2003 г. поддържа потребителски панел, с размер 4200 души, представителен за населението 12+. Събирането на информацията, свързана с медиите, се осъществява с дневници.
“Арбитраж” работи...
16 Февруари 2005

"Подводни камъни" при покупка и продажба на недвижим имот

"ИнтерИмоти" ООД работи на пазара на недвижими имоти от 1993 г. Агенцията е специализирана в областта на покупко-продажбата, отдаване под наем и управление на недвижима собственост. Фирмата консултира клиентите си до приключването на сделката. "ИнтерИмоти" работи в тясно сътрудничество със...
16 Февруари 2005

Необходимост и въвеждане на НАССР система

"Биоевибул" ООД е създадена през 2002 г., като работи в областта на биологичните (органични, еко) храни и продукти. След 2003 г. създава отдел за разработване и внедряване на системи за управление на качеството, базиращи се на международния стандарт ISO 9001 и системи за осигуряване...

Страници