консултанти

16 Септември 2004

Започни кариера, преди още да си завършил

Наследниците на българина са пътували, пътуват и днес за знания и наука на Запад и на Изток. И най-важното не само за да получат диплома, която да стои в рамка, а да се завърнат с конкретни знания и опит и практически умения. Това от своя страна означава доходна и прес-тижна работа и достойна...
16 Септември 2004

Контрол на процеса на планиране и въвеждане на стратегията

"Форем Консултинг" е независима консултантска фирма, която развива дейност в България и на Балканите. Тя е привлякла професионалисти и от международни консултантски компании, които работят в
България.
тел.: 02/980 8008, www.foremconsulting.com В предишните две статии от поредицата,...
16 Септември 2004

Използвате ли ефективно електронната си поща?

"ЛАЙФ КОНСУЛТ" предлага цялостни WEB-решения за малки и средни предприятия, включващи пълната гама услуги от планиране и проектиране на сайта до изграждане, хостване и поддръжката му.
http://lifeconsult.info?tb - Бизнесът в интернет
консултации, обучение, WEB-решения Употреба...
16 Септември 2004

Изисквания в сектор "Хранителни продукти"

Производството и търговията с храни се извършват от занаятчии и търговци само в обекти, регистрирани по Закона за храните. Такива са всички помещения или сгради, в които се осъщес-твява добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране,...
16 Август 2004

Подценените фактори-планиране, организация и управление на потока на материали и информация

Най-често срещаните проблеми и затруднения в управлението на логистиката на повечето български предприятия са: 1.Висок оперативен разход за склада.
2.Висок разход за изпълнение на поръчките на клиентите.
3.Проблеми в...
16 Август 2004

Сертификатът за владеене на чужд език


Две са основните причини за засиления интерес към сертификатните езикови изпити. Първата е желанието за висше образование в чужбина, а втората - възможностите за работа извън
страната.
Днес на учащите все по-често им се налага да демонстрират нивото на езиковите си познания, а това...
16 Август 2004

Как да планираме вътрешнофирменото обучение

Драгомира Шулева е управител на консултантска фирма "ЗАЕДНО". Тя е специалист в областта на ефективното управление и развитие на човешките ресурси и през последните десет години има натрупан богат практически опит от консултиране на фирми от малкия и средния бизнес. Преминала е през обучения в...
16 Юли 2004

Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата

Правото на работещите на здравословни и безопасни условия на труд е записано не само в Конституцията на България, но и в Кодекса на труда (КТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), както и в други подзаконови актове.
Според националното законодателство осигуряването на...
16 Юли 2004

Стратегия на фирмата- знаем ли какво искаме, къде отиваме и как го постигаме?

"Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии."
По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на...
16 Юли 2004

Колко струва българската земя?

Бъдащето на България бе разглеано на  панелни дискусии и кръгли маси по актуални теми:
Голф игрищата и новият туристически продукт на българския пазар - голф туризъм.
Алтернативни форми за финансиране в недвижимата собственост и...

Страници