консултанти

16 Септември 2004

Успешното управление на промяната означава комуникация

Когато определяме основните дейности и отговорности, свързани с човешките ресурси или системите за професионално управление на персонала, обикновено говорим за подбор, обучение, оценяване, заплащане, трудово-правно и административно обслужване. Като че ли обаче подценяваме това, което обединява в...
16 Септември 2004

Изисквания в сектор "Хранителни продукти"

Производството и търговията с храни се извършват от занаятчии и търговци само в обекти, регистрирани по Закона за храните. Такива са всички помещения или сгради, в които се осъщес-твява добив, частична или цялостна преработка, приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране,...
16 Септември 2004

Използвате ли ефективно електронната си поща?

"ЛАЙФ КОНСУЛТ" предлага цялостни WEB-решения за малки и средни предприятия, включващи пълната гама услуги от планиране и проектиране на сайта до изграждане, хостване и поддръжката му.
http://lifeconsult.info?tb - Бизнесът в интернет
консултации, обучение, WEB-решения Употреба...
16 Септември 2004

Започни кариера, преди още да си завършил

Наследниците на българина са пътували, пътуват и днес за знания и наука на Запад и на Изток. И най-важното не само за да получат диплома, която да стои в рамка, а да се завърнат с конкретни знания и опит и практически умения. Това от своя страна означава доходна и прес-тижна работа и достойна...
16 Септември 2004

Контрол на процеса на планиране и въвеждане на стратегията

"Форем Консултинг" е независима консултантска фирма, която развива дейност в България и на Балканите. Тя е привлякла професионалисти и от международни консултантски компании, които работят в
България.
тел.: 02/980 8008, www.foremconsulting.com В предишните две статии от поредицата,...
16 Август 2004

Как да планираме вътрешнофирменото обучение

Драгомира Шулева е управител на консултантска фирма "ЗАЕДНО". Тя е специалист в областта на ефективното управление и развитие на човешките ресурси и през последните десет години има натрупан богат практически опит от консултиране на фирми от малкия и средния бизнес. Преминала е през обучения в...
16 Август 2004

Сертификатът за владеене на чужд език


Две са основните причини за засиления интерес към сертификатните езикови изпити. Първата е желанието за висше образование в чужбина, а втората - възможностите за работа извън
страната.
Днес на учащите все по-често им се налага да демонстрират нивото на езиковите си познания, а това...
16 Август 2004

Подценените фактори-планиране, организация и управление на потока на материали и информация

Най-често срещаните проблеми и затруднения в управлението на логистиката на повечето български предприятия са: 1.Висок оперативен разход за склада.
2.Висок разход за изпълнение на поръчките на клиентите.
3.Проблеми в...
16 Юли 2004

Защита на здравето и безопасността на служителите във фирмата

Правото на работещите на здравословни и безопасни условия на труд е записано не само в Конституцията на България, но и в Кодекса на труда (КТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), както и в други подзаконови актове.
Според националното законодателство осигуряването на...
16 Юли 2004

Стратегия на фирмата- знаем ли какво искаме, къде отиваме и как го постигаме?

"Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии."
По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на...

Страници