консултанти

16 Октомври 2004

Договорите на FIDIC

FIDIC организира семинари, конференции и други мероприятия:
поддържане на висок етичен и професионален стандарт;
обмен на мнения и информация;
обсъждане на общи проблеми сред асоциациите членки и представителите на...
16 Октомври 2004

Обединяване на строителните фирми при фалити

инж. Георги Григоров е завършил образованието си в Инженерно-строителния институт, София (днес Университет за архитектура, строителство и геодезия).
Работи по специалността си в СО "Метални конструкции", СО "Технопрогрес". Изпълнявал е длъжността директор "Строителство по стопански начин" в...
16 Октомври 2004

Безопасен и здравословен труд в строителството

Строителството е един от най-рисковите браншове в икономиката както в България, така и навсякъде по света. Въпреки намаляването у нас на общия трудов травматизъм и броя на трудовите злополуки, завършили със смърт, съответно от 24 795 на 14 764 и от 15 на 13 злополуки със смъртен изход, все пак този...
16 Октомври 2004

Сертифициране по система за управление "ЕКО Хотел"

Преодоляването на проблемите може да стане с въвеждане за система за управление на качеството.
Хотел "Севлиево Плаза", Севлиево, от веригата "AMSTAN-Хотели" вече получи сертификат за прилагане на системата "ЕКО Хотел". Системата частично изпълнява изискванията на ISO 14001- стандарт, който...
16 Октомври 2004

Дизайнът - индивидуалността на всяко архитектурно творение

Всяко архитектурно творение от своя страна се отличава и индивидуализира чрез дизайна си.
Днес "дизайн" е многостранна дисциплина, приложима към всеки сегмент на живота, чрез просто модифициране на съдържанието и изразните средства.
Дизайнът вече не се ограничава до мебелната индустрия, а...
16 Октомври 2004

Следипломното обучение - предпоставка за професионализъм

Българската народна мъдрост "Човек се учи, докато е жив" трябва да бъде в основата на идентичността на нацията ни в условията на присъединяване в ЕС. Интензивността на промените в съвременните обществени отношения и в организацията на обществото изисква непрестанна грижа за професионалната...
16 Октомври 2004

Държавен контрол върху хранителните продукти

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз фирмите от хранително-вкусовата промишленост трябва да се съобразяват както с нови изисквания и стандарти, така и с контрола, който държавата упражнява в този сектор от икономиката.
Държавният контрол се отнася за храните, които се...
16 Октомври 2004

Покривни градини


Голяма част от жилищните, административните и промишлените сгради в нашите градове са с плоски покриви. Подземните паркинги и гаражи също. Най-сериозен проблем при тях е хидроизолацията. Общите изисквания към нея са да бъде водонепропусклива и водоустойчива, да притежава значителна механична...
16 Октомври 2004

Какво да изберем за пода

Наред с мебелите огромно значение за въздействието на интериора имат и вложените в помещението материали. Mожем да си позволим да сменим през година-две завесите и мебелите, но подът е най-трайната характеристика на нашето жилище. Ето защо изборът му е изключително важен. Първо, защото настилките...
16 Октомври 2004

Нагоре по стълбата, която....

Двата традиционни центъра в едно жилище са стълбата и огнището. Унификацията на живота в средата на миналия век отстрани тези два елемента от нашите домове. Тяхната липса обезличава интериора и превръща жилището просто в кутия за живеене. Това обяснява огромния интерес, на който се радват...

Страници