консултанти

16 Септември 2009

Ивент мениджмънтът става все по-креативен

През последните години се наблюдава трайна тенденция към популяризиране на тийм билдинг услугите в България. Пазарът на подобен род програми търпи закономерно еволюционно развитие, правопропорционално с нарастващото търсене, както и изисквания към разнообразие и съдържание от страна на клиентите....
16 Септември 2009

Значение на интелектуалната собственост

Правата върху интелектуална собственост могат да се разглеждат като инструменти за извличане на икономическа стойност от творчеството и новаторството, като важно средство за постигане на успех. Сами по себе си изобретателността и иновативното мислене не биха довели до особени резултати, ако не се...
16 Юни 2009

Ексклузивни оферти за имоти заливат пазара

Колкото и странно да звучи, налице е увеличено търсене на луксозни имоти под наем от мениджъри на международни компании с офиси в България. Може би кризата ще постави основите на стабилен пазар на луксозни имоти у нас.
Цените на база реално сключени сделки се понижиха от началото на годината с...
16 Юни 2009

Интелектуална собственост = конкурентоспособен бизнес

В съвременните бизнес отношения в България продължава да се наблюдава неразбиране за потенциала на интелектуалните продукти. Основният отговор на въпроса защо пазарът е пренаситен от предлагане на услуги, без да е необходима насрещна потребност от тях, се свежда до един единствен и елементарен...
16 Юни 2009

Антикризисни варианти при офис площите

Наред с всеобщия глобелен спад в икономиката бизнесът с недвижими имоти, и по-конкретно с офис площи, също се промени. Станахме свидетели на известен застой при сделките, но основната тенденция е промяната на пазара в посока, в която условията се диктуват не от наемодателя, както досега, а от...
16 Юни 2009

В трудни времена хората са най-важни

Във времена на криза е разбираемо бизнесът да се фокусира върху финансовите въпроси. Когато навсякъде има съкращения, а безработицата се увеличава, предлагането на работна ръка е ограничено. Дейностите, свързани с мотивацията на работещите, както и с обучение и развитие на персонала, остават на...
16 Май 2009

Национална политика за поощряване използването на ВЕИ

Историята на развитие на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е пълна с противоречия. В недалечното минало при относително ниски цени на енергоносителите стимулирането на ВЕИ е било не лека задача, понеже е изисквало дългосрочно планиране и влагане на значителни инвестиции с ниска възвръщаемост....
16 Май 2009

Кризата ще се отрази основно на жените и младежите с малък професионален опит

По-голямата част от заетите в този сектор са жени. Това значи, че драстичното съкращаване на работни места в него ще се отрази в неравномерна заетост на мъжете и жените. Затова експертите на МОТ прогнозират, че финансовата криза в развитите европейски държави и ЕС най-силно ще засегне именно жените...
16 Май 2009

Как пестят компаниите в Европа в условията на криза?

Първите сигнали
Орязване на премиите, замразяване на плановете за наемане на нови кадри и уволняване на част от персонала. Това са най-често използваните стратегии на компаниите от Централна и Източна Европа за намаляване на разходите в условията на криза, според изследването...
16 Май 2009

HR експерти съветват бизнеса


Велин Георгиев
управител, Синектика Консулт ООД:
Не правете дребнави икономии от
разходи за персонал     В момента най-важното за бизнеса е да предефинира фирмените цели в съответствие с променената икономическа ситуация. Определете колко и какви хора...

Страници