консултанти

16 Май 2005

Търговия в Европейския съюз


Бизнесът очаква увеличаване на
приходи от експорт
В края на 2004 г. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) направи проучване сред 800 фирми от реалния сектор на икономиката у нас за очакванията им за бизнес климата през 2005 г. Изследването...
16 Май 2005

Търговската марка в национален и международен аспект


Адвокат Янита Тончева е експерт в областта на корпоративното, търговското право и интелектуалната собственост. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "право" през 1991 г.
Член е на Българо-Американски Търговски и Икономически Съвет, УС на Българско сдружение на участници в...
16 Май 2005

Обща система за самооценка

Преди приемането на България за пълноправен член на Съюза публичната администрация ще има нужда от методическа помощ, напътствия и добри практики при работата с новите структури на ЕС в съответствие с изискванията на Общността. Членството в Съюза е обвързано с редица икономически и социални...
16 Май 2005

Сертифициране и обследване общ правен анализ

Основната регламентация на сертифицирането и обследването е представена в специален раздел на Закона за енергийната ефективност(ЗЕЕ), приет от Народното събрание и обнародван в Държавен вестник на 5.03.2004 г. Той се основава на Енергийната стратегия на България, приета през 2002 г., нормативните...
16 Май 2005

Мислещите хора в екипа - кои са те и как да ги открием?


"Не, не мисля, че тази идея е добра!
Има голям риск в нея. Разполагам с факти, които показват съвсем друга картина.
Затова нека по-спокойно да проверим ситуацията. Най-напред, предлагам да изчислим какви инвестиции са нужни, а не да се
хвърляме в неизвестността!"
Чували...
16 Май 2005

Здрави зъби за блестяща усмивка и самочувствие

Сигурно ви се е случвало да се срещате с хора, които крият усмивката си или усещате дъх от устата им, когато говорите с тях, който ви отблъсква. И подсъзнателно те попадат в друга графа от контактите ви. Ами ако и вие сте от тях? Отивате на бизнес преговори и "обгазявате" този срещу вас. Какво ще...
16 Май 2005

Чаша вода от Девин- здраве от природата


Водата означава живот. Тя е много повече от необходимост за съществуване, тя е дар от природата за човека. Когато Бог е създавал Земята, е бил щедър към България, защото територията на страната е много богата на минерални извори. Само трябва правилно да използваме този дар. Затова от...
16 Април 2005

Съвременни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в енергетиката


През последното десетилетие в нашата страна бяха издадени редица законови и нормативни документи относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в работната среда в различните отрасли на промишлеността. В известна степен, тази законодателна дейност предопредели създаването на...
16 Април 2005

Как да санираме панелния блок, в който живеем?

В последно време въпросът за санирането на панелните блокове се постави на дневен ред в цялата му острота от редица държавни и международни институции, от общините и от самите собственици. Причината е крайно незадоволителното състояние, в което се намират тези блокове, големите и излишни енергийни...
16 Април 2005

Помагаме на български фирми да правят бизнес с швейцарски компании

Швейцария е една от най-привлекателните страни за бизнес и неслучайно там са съсредоточени голяма част от инвестициите на компании от цял свят. Все повече се увеличават възможностите за бизнес между България и Швейцария, а точната информация спестява много време и усилия. От 2004 г. у нас...

Страници