личности

16 Април 2005

Личният пример е най-важната мотивация за хората

Г-н Миланов, кога и как започнахте да се занимавате с охранителен бизнес?
- С двама мои колеги започнахме буквално от нулата, през средата на 1993 г. Бях студент във втори курс и никога не съм предполагал, че ще се занимавам с подобен род дейност. По стечение на обстоятелствата...
16 Март 2005

Необходимо е качествено управление в медицинския бизнес

Д-р Събов, вие сте мениджър на частен медицински център. Какво е необходимо при управлението му?
- За управлението на един медицински център са необходими много умения и знания. Едно от изискванията към човек, който ще се занимава с такава дейност, е да има магистърска степен...
16 Март 2005

Мениджърът трябва да умее да казва "не"

Г-н Пунчев, преди години сте бил журналист и водещ на много радиопредавания, а днес сте президент на радио FM+. Какви са предизвикателствата при управлението на такава медия?

- Наистина смятах себе си за радио-човек до момента, в който започнах да работя за получаване на...
16 Януари 2005

Изкуството е божи дар

Румен Статков е роден през 1961 г. в Бургас. Завършва Националната художествена академия, изящен факултет. Илюстрира множество книги, автор е на текстове и рисунки за серия от детски книжки, участва в политическата реклама. Създава над 1000 рисунки, портрети, шаржове и композиции с историческо...
16 Декември 2004

Всичко е в идеята

Г-н Бехар, понятието Public Ralations (PR) е непознато за много хора. Какво всъщност означава то?
- Public Ralations е умението да се създават новини. А добре направените новини са интересни както за медиите, така и за потенциалните партньори на клиента, за който работим....

Страници