fbpx 50% от компаниите у нас нямат ясен план за намаляване на въглеродните си емисии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

50% от компаниите у нас нямат ясен план за намаляване на въглеродните си емисии

В края на 2021 г. финансовите директори в региона като цяло са по-оптимистични, отколкото преди 12 месеца, когато икономиките са в най-тежката хватка на пандемията от COVID-19. Въпреки че към онзи момент те все още приемат несигурността за новото нормално и не смятат момента за подходящ за поемане на ненужни рискове, финансовите директори остават позитивни по отношение на инвестициите, очакват спад на безработицата и вярват, че финансовите им перспективи се подобряват. В същото време те очакват и по-нататъшно повишаване на инфлацията, което от своя страна ще подхрани и увеличение на разходите за бизнеса. Това показва проучване за нагласите на над 600 главни финансови директори от региона на Централна и Източна Европа.

Отговорите на компаниите на съществуващите въздействия и възникващите рискове, свързани с изменението на климата, са на преден план в дневния ред на бизнес лидерите – съответно залягат и като основна тема в доклада на Делойт.

Съществуват редица фактори, които мотивират финансовите директори да предприемат действия срещу изменението на климата. Повече от 40% от анкетираните отчитат възможността за спестяване на разходи, за други 34% на преден план е необходимостта да се съобразят с текущата и/или предстоящата регулация, а 31% посочват подобряването на репутацията на своята компания и спечелването на доверието на клиентите си като основен мотивиращ фактор.

Контрастиращи планове, различни цели

Повече от една трета (41%) от участвалите в проучването, имат конкретен план с колко да намалят въглеродните си емисии. Въпреки това, половината от анкетираните от нас финансови директори (49%, а за България – 50%) съобщават, че техните компании все още нямат конкретен подробен план как това да се случи.

Времеви рамки: големи различия между компаниите и индустриите

Само 31% от компаниите с план за намаляване на въглеродните си емисии се стремят да постигнат целите си до 2030 г. Повече от половината от анкетираните финансови директори (66% от участниците от България) посочват, че техните организации нямат конкретна времева рамка за усилията си за намаляване на въглеродните емисии. Едва 3% от всички участвали компании вече са постигнали целите си.

Действия, които компаниите планират да предприемат

От доклада става ясно, че няма универсална стратегия по отношение на възможните действия в посока справяне с климатичните промени, тъй като компаниите в различните индустрии са изправени пред различни предизвикателства. По-голямата част от финансовите директори (58%) намаляват или планират да намалят вътрешните емисии чрез постепенна промяна. 36% от участниците в проучването се стремят да разработят нови продукти и услуги, щадящи климата, за да постигнат целите си за намаляване на въглеродните емисии, като едновременно с това се възползват от възможностите за растеж поради голямото търсене на тези продукти.

Дигитална трансформация в компаниите

Днес дигиталната трансформация е много повече от просто технологична стратегия: това е бизнес стратегия, която става все по-важна за дългосрочния успех. В резултат на това неуспехът да се реализира успешно (особено в условията на кризи) може да накара компаниите да станат по-малко конкурентоспособни и да загубят пазарен дял.

„Финансовият директор играе критична роля в дигиталната трансформация. Той е мостът между ИТ и бизнеса, който да осигури най-ефективното разпределение на инвестициите и капитала. Това не означава само да се гарантират подобрения на процесите и автоматизация с цел ефективност, а и фокус върху превръщането на организационните данни в ценна информация позволяваща на бизнеса да взема решения бързо и точно.“ подчертава Димитър Попов – съдружник „Консултиране“ в Делойт България.

Трансформацията в този мащаб е сложна и изискваща, поражда предизвикателства и често налага развиването на нови умения, които позволяват на финансовите директори да играят по-креативна и стратегическа роля в своя бизнес.

Финансова трансформация: какво всъщност означава

Тъй като много бизнеси претърпяват бързи промени, ръководителите се стремят да финансират технологии, които да помогнат за намирането на бързи и лесни решения, да автоматизират процесите и да разширят възможностите за бизнес на компаниите. Като се има предвид, че автоматизацията може значително да подобри управлението на разходите, давайки възможност за преоценка на това как са организирани, не е изненада да научим, че 44% от финансовите директори в региона виждат дигиталната трансформация като синоним на автоматизация.

Преобразуване на финансовата функция: какви са причините за това

Тъй като дигиталната трансформация е от решаващо значение за дългосрочния бизнес успех, тя се превръща в основна част от бизнес стратегията. Една трета от респондентите потвърждават, че стратегията е основната причина за въвеждане на цифрова трансформация в тяхната финансова организация. Спестяването на разходи (21%) и намаляването на процента от грешки (20%) са посочени като следващите по важност причини за действия в посока дигитална трансформация.

Успешната трансформация изисква организационен фокус, квалифицирана работна сила и дългосрочен ангажимент за изпълнение. Резултатите от проучването показват, че докато 46% от финансовите директори в момента прилагат промени в своите организации, 19% все още са във фаза на планиране, а почти същата част (20%) вече са въвели промени.

Как се променят изискванията към служителите в контекста на дигиталната трансформация

Новите технологии са обещание за нови възможности, които изискват екипите да повишат технологичните си умения, тъй като автоматизацията на финансовите процеси променя работните места във финансовата функция. Около половината (51%) от анкетираните финансови директори съобщават, че през следващите шест месеца техните организации ще инвестират в преквалификация или обучение на екипите, за да отговарят уменията им на необходимостта от внедряване на нови технологии.