fbpx "Алианс Форейн Трейд Маркетинг" ЕООД | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" ЕООД

"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" ЕООД


Фирма "Алианс Форейн Трейд Маркетинг" ЕООД е основана през 1996 г. и досега е успяла да развие дейността си в няколко основни направления - търговия, консултантски услуги, реклама и маркетинг. Компанията помага на малки и селски общини, частни предприемачи и земеделски стопани в изготвянето на инвестиционни проекти, с които те могат да кандидатстват за
финансиране по предприсъединителните
програми на ЕС - ФАР, САПАРД, ИСПА и др.

Подготвянето на документите по съответните програми не е лека задача, затова фирмата е насочила усилията си и към запознаване на клиента с критериите за успеваемост на конкретния проект. В това отношение "Алианс Форейн Трейд Маркетинг" работи съвместно с Окръжния кооперативен съюз, Националното сдружение на общините в България, както и с чуждестранни организации, частни предприемачи и др. За да постигне тези цели, компанията се съобразява с регионалната политика на ЕС. Екипът на фирмата оказва консултантска помощ от доказани специалисти в съответната област за подобряване на условията на
производство, преработка и маркетинг на земеделска продукция
горски и селскостопански продукти, съгласно европейските стандарти

"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" предлага и консултации при закупуване на земеделска техника и при реконструкция на сгради със селскостопанско предназначение.
В областта на животновъдството фирмата предоставя информация за нови пазари, както и съдейства за осъществяването на сътрудничест-во с чуждестранни партньори. Тя предлага на клиентите си модели за технологична преработка на готова продукция, в това число технологии за създаване на мандри.
В сектор "растениевъдство"
"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" консултира предприемачи как да разработят пустеещи земи, къде и как да закупят храни (фуражи, хранителни добавки и др.).
Компанията може да осигури пазар за готова продукция както в страната, така и на пазарите в чужбина. Екипът на фирмата предоставя и информация за различни пазарни изложения в областта на растениевъдството като земеделски борси и т.н.
"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" изготвя
маркетингови и мениджмънт стратегии
,
които помагат да се разработят нови пазарни ниши в сферата на земеделието селското стопанство и социалните дейности, съобразени с всички европейски изисквания. Тук се включват стратегии за управление на нови продукти, както и обучение - мрежова комуникация между малки, средни общини и селски райони; търговска комуникация между отделните земеделски стопани и сдружения. Фирмата лобира за интересите на своите клиенти пред неправителствени и правителствени организации и сдружения в областта на земеделието.
"Алианс Форейн Трейд Маркетинг" се занимава и с проектиране, строителство и узаконяване на сгради според законовите изисквания.

За контаткти:
тел.: 02/967 34 00, 0887 222 647
тел./факс: 02/ 980 15 08
e-mail: ivellgk@yahoo.com, Alliance.ltd@usa.net

Facebook коментари