fbpx Арбитражният съд има много предимства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Арбитражният съд има много предимства

Арбитражният съд има много предимства

Днес БТПП отбелязва 116 години от създаването и 60 години от възстановяването на Арбитражния съд при палатата. „От 2002-ра година въведохме компютърна възможност за дистанционен достъп и работа за страните и експертите по всяко конкретно дело, заведено в АС при БТПП. Книжата се сканират при постъпването в арбитража и от този момент стават достъпни за страните срещу специален код” – каза д-р Силви Чернев, Председател на съда. „През последните години платформата се усъвършенстваше и в момента 85-90 % от работата се извършва по електронен път. В хода на всяко дело така се разменят молби, становища, експертизи и доказателства, изпращат се протоколи. Това облекчава до голяма степен развитието на едно дело”.

В деня, в който едно вещо лице депозира по електронен път своята експертиза, тя става незабавно достъпна и за страните. Така се спазват срокове и процедурите се движат много по-ефективно, отколкото в обикновените съдилица. Адвокатите не се налага да идват до Арбитража, да правят справки или да им се изваждат преписи. „Арбитражното производство има и още едно много важно предимство – това е, че то остава конфиденциално, кои са страните и за какво спорят. Това е изключително полезно за запазване на добрите отношения между търговците.”, допълни д-р Чернев. Високите технологични удобства, създадени в АС при БТПП се представят на всяка годишна среща на Европейската група за арбитраж, която е под егидата на Международната търговска камара в Париж. В рамките на тези срещи се отправят сериозни адмирации за начина, по който се водят нашите дела в АС при БТПП. Друга държава, в която е достигнато това технологично ниво е Чехия и само още една-две страни.