fbpx Автомобилът е гръбнака на бизнеса и неговия престой носи загуби | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Автомобилът е гръбнака на бизнеса и неговия престой носи загуби

Г-н Николов, на какво се дължи според Вас ръстът на продажби на нови автомобили у нас?
- Аз гледам на този ръст като на нещо нормално и дългоочаквано. От десетилетие нашият пазар се движеше в рамките на 10%-12% от потенциала си и растеше с 3%-5% годишно. 8-милонно население, което би следвало да купува по над 100 000 нови автомобила годишно, се свиваше в рамките на 12-14 000. В същото време ние наблюдавахме как нашите съседи бележат ръстове от по 30%-40%.
От друга страна, в последните две години конкуренцията се изостри значително - почти всички вносители присъстват сериозно в медийното пространство, клиентите непрекъснато биват атакувани от все по-атрактивни оферти. Банките също се престрашиха и навлязоха сериозно в бизнеса. Комбинацията от добри оферти и достъп до финансов ресурс пък накара много физически лица да преосмислят плановете си. Ако до преди две години тези клиенти бяха редки и екзотични, то сега стават все повече и повече.
За миналата година "Мото-Пфое" е лидер на пазара в сегмента на лекотоварните автомобили. С какво извоювахте тази позиция?
- Още от далечната 1991 г. ние сме сред сериозните играчи на пазара на лекотоварни автомобили. Основният ни продукт Ford Transit се е превърнал в синоним на лекотоварен автомобил, в символ на здравина, надеждност и ниски експлоатационни разходи. От началото на миналата година стартираха продажбите и на малкия му "събрат" Ford Transit Connect, който всеки месец набира популярност и скорост. Тези два прекрасни продукта са една от причините за добрите ни продажби. Като друга причина ще спомена нашето специално отношение към тях и техните клиенти, изразяващо се в - максимално облекчени условия на финансов лизинг със символична начална вноска от 5%; уникална за пазара гаранция от 4 години, без ограничение в пробега за Transit Connect и с ограничение до 225 000 км за Transit; специализиран шоурум със специализирани търговци на лекотоварни автомобили - нещо, с което сме уникални и с което много се гордеем.
Какви промени ще настъпят в пазарните отношения, когато станем член на ЕС? За вас като вносители и за клиентите?
- Присъединяването ни към ЕС практически отваря пазара - чуждестранни фирми ще могат да продават в България, а български клиенти ще могат да пазаруват в чужбина. Също така българските вносители и дилъри ще могат да изграждат свои структури и да продават и на други пазари. Като изключим краткия преходен период, в който единици клиенти и търговци ще реагират неадекватно, в крайна сметка обаче драстични промени, размествания на пластовете и потребителските навици най-вероятно няма да има. Продуктите навсякъде са еднакви, цените им също ще се доближат до такава степен, че ще бъде практически неоправдано за един германец, например, да си купи Ford от България. Възможността да получат качествена и бърза търговска и сервизна услуга винаги е била и ще остане водеща за клиентите. В този смисъл дори и след присъединяването ни в ЕС клиентите ще продължат да се обръщат към най-близкия представител на избраната от тях марка.
Какви доходи и обороти трябва да има една фирма, за да може да си купи нов автомобил?
- Закупуването на нов автомобил не би следвало да е лукс за една фирма. При оптимално разпределение на началната вноска и погасителния период, месечната вноска би могла да стане по-малка и от телефонната сметка. Нашият опит показва, че началната вноска е критична, особено при закупуване на лекотоварни автомобили. Клиентите искат минимална начална инвестиция, за да "изкарат автомобила на улицата". Веднъж натоварен, той започва да носи пари на собственика и покриването на месечните вноски е лесно. Ето защо в нашите финансови условия е отделено специално внимание на началната вноска и тя е определена на скромините 5%.
За повечето фирми автомобилът е гръбнака на техния бизнес, той трябва да е здрав и винаги на разположение. Той трябва да е на път, за да носи печалба. В този смисъл, всяка негова минута престой в сервиза носи потенциални загуби на собственика. Освен гръбнак автомобилът е и лицето на една фирма. Новият и стилно брандиран фирмен автомобил буди доверие у клиентите и партньорите, носи удовлетворение и гордост на собственика.
А не е ли по-изгодно за една фирма да купи автомобил втора ръка?
- Притежанието и използването на автомобил е свързано с десетки видове разходи: данъци, мита, такси, застраховки, гориво, поддръжка и сервизиране, разрешителни и лицензии и т.н. По-голяма част от тези разходи пряко са свързани с възрастта на автомобила и постепенно се увеличават с всяка изминала година - разходите за гориво, поддръжка и сервизиране например. От друга страна, всички страни от ЕС използват различни данъци, мита и такси за стимулиране покупката и използването на по-нови автомобили и ограничаване на по-старите. Знаете, че възрастта на автомобила е пряко свързана и с издаването на разрешителни и лицензии, особено ако става въпрос за превоз на хора. Не малка част от тези идеи вече са или тепърва предстои да залегнат и в нашето законодателство. Ето защо се очертава мнението, че колкото по-нов е един автомобил, толкова по-изгодно излиза той на собственика. Дали ще е чисто нов или 2-3-годишен - това е въпрос на възможности и на сметки, които всеки български бизнесмен трябва да прави, ако иска да е конкурентен в една обединена Европа.
Кое според Вас би развило още повече пазара на нови автомобили у нас?
- Към днешна дата на лице са всички фактори, които могат да повлияят на пазара на нови автомобили - имаме развити дилърски мрежи (и в най-малкия български град вече има поне два автосалона), силна и изключително активна конкуренция (медиите са пълни с разнообразни и атрактивни предложения), имаме силна финансова система (всяка уважаваща се банка предлага кредити за закупуване на нов автомобил), непрекъснато навлизат нови чуждестранни фирми, постепенно се увеличава покупателната способност на населението.
За да развием пазара още, ще е необходимо и държавата да въведе някои регулации. От години се борим чрез Съюза на вносителите на автомобили в България за регулиране вноса на автомобили, защото не може всеки да внася всичко. Нека има изискване всички внасяни в България автомобили да притежават сертификат за вредни емисии поне ЕВРО 3. Ние сме единствената страна в региона, която не е предприела такива мерки и не е чудно, че сме се превърнали в автогробището на Европа.
Но за да расте осезателно пазарът на нови автомобили, той трябва да бъде стимулиран. Трябва да има данъчни и други облекчения за тези, които купуват нови автомобили. Повечето нови автомобили не са за лично ползване, а за бизнес цели. За тях трябва да има възможност за използване на ДДС като данъчен кредит, да се признават като разход на фирмата.