Съвместен проект с HR café Bulgaria и твоят БИЗНЕС

Човешкият капитал - управление на промяната: преди, сега и утре

Човешкият ресурс в една компания е най-голямата ценност – тази теория е повече от добре позната. Но във времена на криза опазването на това богатство става много трудно, защото е свързано с хора. А управлението и работата с хората в една фирма е най-висшият пилотаж в мениджмънта. Затова сега ви срещаме с двама млади собственици на българското производствено предприятие Електростарт АД, които споделят как работят със своите 200 служители. Заводът се намира в град Вършец и е създаден през 1967 г. с основен бизнес, който се е запазил и до днес - производство на дросели. 95 % от продукцията е за износ.

В новият съвместн проект на HR café www.hrcafe.eu и сп. твоят Бизнес, Димитър Иванов разговаря с инж. Анатоли Димитров (вляво) – мажоритарен собственик и изп. директор, и Кирил Аргиров – мажоритарен собственик и търг. директор на завода.

Как в един малък град успявате да изградите работещ колектив, така че да се позиционирате изключително успешно на световните пазари?

Димитров – През 2006 г. за първи път се решихме да стартираме проект, който по наше убеждение много малко компании в България са реализирали. Изследвахме в голяма дълбочина социално-психологическия аспект в работата на нашите мениджъри и служители. Наехме външни консултанти, екип от психолози, които дойдоха на място и изследваха процеса на комуникация вътре в компанията. Основната задача беше да разберем с какви хора работим.
Ценностният модел на една компания е свързан с индивидуалните личностни характеристики на всеки един член на колектива. Производствената ни база е разположена в малкото градче Вършец. Там живеят около 7000 човека, а при нас през 2006 г. работеха 300 души. Можете ли да си представите каква е зависимостта от местната среда? Трябваше по безпристрастен начин да разпознаем какво се случва в колектива на компанията, защото много често имаш едни усещания като работодател относно уменията на всеки един служител, а резултатите не се покриват с очакванията.
Започваш да си задаваш въпроса, къде е грешката? Работим, стараем се, а резултатът го няма! Консултантската фирма проведе интервюта, за да разберем „каква е болката на всеки един поотделно”. Така получихме обратна информация за нашата организация, от какво има нужда тя и, не на последно място, дали хората, на които ние сме гласували доверие, са на правилните места.
За успеха на една компания е изключително важно да се управляват добре човешките ресурси! В днешния глобален свят придвижването на стоки, машини, оборудване или информация е доста по-лесно в сравнение с преди 15-20 години. Българските компании трябва да се насочат към правилно управление на човешките ресурси, за да добавят стойност в организациите си и да бъдат по-конкурентоспособни. Този проект го провеждаме всяка година, като в него участват всички. Възприемаме това изследване като профилактичен преглед. Важни са промяната и корекциите, които водят до нея, и доколко правилни са били те – именно изследването ни помага да разберем точно това.

В компанията ви има мениджър ЧР, но проблем ли е, ако една фирма няма назначен такъв специалист?

Аргиров – Ако трябва да определя с метафора, за мен компания, която няма отдел или мениджър ЧР, е като лодка без управление в бурно море. Работата на такъв отдел и на професионалиста на тази позиция, особено по време на криза, е изключително важна. Причината за това е, че кризата до голяма степен е криза на мисленето, хората са изплашени и не знаят какво ще им донесе бъдещето. От първостепенно значение са каналите за комуникация в процеса на предаване на информация - те трябва да работят перфектно и именно тук е мястото на специалиста ЧР. Това е важно условие, за да може организацията да реагира като едно цяло, да е гъвкава и бърза.
Мисля, че със създаването на отдел „Човешки ресурси” ние решихме този проблем и реагирахме адекватно на изискванията и очакванията на служителите ни. Така мотивирахме и ангажирахме персонала в трудни времена и това в голяма степен се дължи на работата на мениджъра по ЧР и на хората под негово ръководство.

Какво мотивира служителите ви?

Димитров – Според последните изследвания на нашата консултантска фирма на първо място хората харесват своята работа и желаят да се развиват и подобряват професионалните си компетенции. На второ място е потребността от уважение и признание. Третият значим фактор е сигурността.
Много погрешно е разбирането, че единствено важен е процесът на назначаване и оценяване на персонала. Адекватната мотивационна политика, добрият екип и откритата комуникация също са ключови.
В отговор на потребностите на нашите служители всяка година надграждаме системата за мотивиране. През 2010 г. създадохме Информационен бюлетин, който излиза на 3 месеца и се подготвя изцяло с вътрешни ресурси. За една година повече от 30 служители участваха с авторски материали, описващи интересни и нови неща в професионалната им сфера. Успешна практика за изграждане на сплотен и усмихнат екип е ежемесечното празнуване на рождените дни. Организирахме поредица от профилирани обучения както и екипни игри, така и като Екстремен тийм билдинг, Пейнт бол и Спортен ден. Открихме библиотека в завода. Това е малка част от нещата, които правим за нашите служители.

Къде е мястото на финансовият стимул? Част от палитрата или фактор от първостепенно значение?
Аргиров – Финансовият стимул винаги е основен инструмент при мотивацията на персонала. Все пак искам да обърна внимание, че в изследването той е на четвърто място - важен фактор, но не най-важният! Сигурността е ключов фактор и за нас беше важно информацията от външния свят да бъде достъпна и лесно разбираема за нашите служители (уволнения, съкращения, намаляване на заплати в други сектори и компании), както и комуникацията за състоянието и положението на фирмата на пазара (поръчки, задължения, пазари и т.н.).

Димитров – Ние усетихме силата на позицията мениджър „Човешки ресурси”, именно, когато трябваше да комуникираме с персонала максимално бързо, на разбираем език и без изкривяване или филтриране на информацията. Не трябва да забравяме, че фабриката е закупена от нас „заедно с хората”, те са работили в друг строй, с друг начин на мислене. Преживяхме и етапа на прехода, когато никой не знаеше какво точно се случва. Кризата увеличи и спомогна за разпространението на различни слухове и клюки, което е особено изразено в малките населени места със специфична народопсихология. Когато имаш точен човек на точното място е лесно да се справиш с такива проблеми.

Защо ползвате външни консултанти по човешки ресурси?
Димитров – Човешките ресурси са свързани със специфични умения и познания, така че е нормално да има изнасяне към външни доставчици на част от услугите. Би било доста скъпо за едно малко или средно предприятие да назначи за постоянно всички необходими специалисти. Но е необходимо да има мениджър ЧР, който да умее да комуникира информацията на различните нива, да въвлича и мотивира служителите.
За пример мога да дам нашата система за подбор на кадри. В първи етап съответният ръководител на направление отправя към мениджъра ЧР потребността от определен служител. Публикуват се обяви със съответните описания на позицията. Мениджърът ЧР извършва първоначалния подбор по документи на най-подходящите кандидати, които да преминат във втори етап. Той представлява именно изнесената услуга и тя е свързана с независима оценка на външните експерти чрез помощни инструменти (напр. тестове), за да се определят тяхната познавателна сфера, личностен профил и т.н. Третият етап е финален разговор с мениджърите, след като съответният кандидат е получил положителна оценка от външните консултанти.

Аргиров – Ползването на външни консултанти е изключително полезно. Ние въведохме тази практика в подбора на кадри преди две години и резултатите са отлични. С помощта на експертната им оценка изборът, който сме направили за назначените служители, е перфектен. Хората са най-ценният актив на всяка една компания - това означава, че след като сме успели да изберем най-правилните хора, то бъдещето на нашата компания ще е добро!
Димитров – След като въведохме тази практика, нямаме нито един напуснал или освободен служител!

Facebook comments