На съвременния пазар дори личността е бранд

Филип Цвингел, управляващ партньор на INTO Branding
етикети: 

 Брандингът представлява прилагане на маркетинговите техники за популяризиране на един продукт, продуктова линия или марка. Основната цел е да се увеличи стойността на продукта (материална и нематериална) за потребителите. Марката се възприема като обещание към потребителите - какво да очакват от дадения продукт, какво по-различно се предлага и кое го прави по-добро от останалите.

Facebook comments