Павлина Цветанова: Готови кадри за веригата за доставки – къде да ги намерим?

Всеки работодател предпочита да наема на работа готови кадри, с изградени навици и доказани успехи. Пазарът на труда обаче предлага все по-малко такива. Новото поколение идва, работа има достатъчно, но няма кой да предаде знанията нататък по веригата. Работодателите плащат по-високи заплати, борейки се за тесен кръг специалисти, вместо да инвестират малко време в нови качествени кадри.

Разговаряме с Павлина Цветанова за новосъздадения от нея Център за професионално обучение (ЦПО).

Г-жо Цветанова, наскоро създадохте ЦПО. Какво провокира това решение?

- Едно от направленията в дейността на „Съплай Чейн” ЕООД е да консултираме предприятията как да подобряват своята верига за доставки. Напоследък се сблъскваме с интересен казус – фирмите разполагат с хора, но ги губят било поради лоша организация, било поради лошо обучение. Т.е. има много качествени млади хора, които искат да знаят и могат, но няма кой да им предаде ноу-хау. Някои фирми са принудени дори да откриват позиция „Обучаващ“, която обаче обикновено е в търговския отдел и рядко е в оперативните звена. Стажантските програми не винаги дават резултат, защото опитните кадри пазят занаята си, за да не бъдат измествани от свежите попълнения. Новопостъпилите служители се опитват да покажат отлични резултати, но като нямат основата, съответно не могат да разгърнат потенциала си – или се примиряват с ниско качество, или напускат. Имахме дори случай когато служител пред пенсия категорично отказва да обучи нов колега, който да поеме длъжността.

Затова решихме да разширим кръга на предлаганите от нас обучения. Освен това преценихме, че един ЦПО би помогнал както на потенциални и сегашни служители, така и на работодателите. По този начин искаме да бъдем липсващият мост между служители и работодатели. Предавайки знания и умения, ние се стремим да помогнем на фирмите да наемат по-качествен персонал, който по-бързо ще се впише в тяхната обстановка и ще дава по-бързо високи резултати.

С какво вашият професионален център ще е полезен?

- Първата полза е качеството на обучение. Лекторите в нашия център са професионалисти с над 15 г. стаж по специалността. Всеки от тях се е доказал като експерт – факт е, че лекторите ни в момента заемат управленски позиции и са извървели пътя на знания и умения чрез личен професионален опит. Те са практици, които имат огромен запас знания и имат желание да споделят знанията си. Т.е. преподаването при нас е насочено към решаване на реалните казуси в бизнеса – теорията се учи чрез практика и решаване на много примери. Нашите обучения обхващат всички специфични практически знания за веригата доставки и затова са приложими в много сектори на икономиката.

Много важен аспект от качественото обучение е, че нашите курсове са присъствени. За разлика от доста ЦПО-та, където на курсистите се връчват учебници или видео записи и лекционният материал на живо е значително съкратен (за да се постигне ниска цена), при нас е обратното. Искаме чрез пряк диалог да разясняваме различни казуси, да провокираме мисленето и вземането на решения от участниците.

Практическата част от обученията се осъществява при партньори, доказали се като успешни на българския и международния пазар.

Втората полза е, че работодателите могат да получат кадри, които вече са минали теоретично и практическо обучение по специалността и така се пропуска адаптивния период от 5-6 месеца, в който работодателят плаща заплата, но служителят не дава желаните резултати. Нашата цел е да спестим усилията на работодателя и да предоставим кадри, които на втория месец вече да работят качествено. Така няма да е необходимо да се „крадат“ кадри от конкуренцията, за да върви бизнеса. Отделно на работодателя няма да му се налага да откъсва най-добрите си служители от ежедневните им ангажименти и да ги пренасочва към новите колеги. Опитните служители влагат времето си в обучение на някого, който не се знае дали ще остане във фирмата, и през времето на обучение те не могат да генерират пари. Тази ситуация изнервя опитните кадри, които се превръщат в бавачки на всички нови служители, а и не могат да получат максимален бонус от знанията си, защото се разсейват и разходват времето си за странични неща като обучението.

Третата полза е, че на добрите курсисти е гарантирана заетост при нашите партньори. Всеки курсист, преминал успешно изпитите по теория и практика (с оценка над 4,50) или показал много добри резултати още по време на обучението, може да избере при кой наш партньор иска да работи дори докато учи при нас. И накрая курсистът получава държавно Свидетелство за професия, което свидетелство важи и в ЕС.

Освен това, вместо хората да събират хаотично информация и опит в една или друга фирма, при нас могат да получат есенцията на професията, всичко необходимо за прилагане в ежедневната работа. За един служител, затънал в оперативна работа, е трудно да отдели време за надграждане и да търси източници за допълнителни знания. Ако служител иска да смени професията си и да се посвети на веригата за доставки, достатъчно е да премине пълен курс за професията при нас – ще придобие знания и опит за основните проблеми и ще може да ги решава. Ние показваме кратката пътека към професионалното издигане и поддържаме курсистите и след обученията.

Защо се насочихте към обучение на служители и за транспортния сектор?

- На пазара има над хиляда ЦПО-та, но предлагащите обучения в сферата на транспорта са малко. От друга страна, транспортът се развива с изключително бързи темпове, а подготвените кадри не достигат. Според мен е жалко младите хора веднага след училище да започват работа в кол-центрове, просто защото не са ориентирани добре за другите възможности. Транспортът предлага прекрасни възможности за кариерно развитие, при това за бърз растеж в йерархия и заплащане. Концентрирали сме се в обучения за веригата за доставки, защото екипът ни е изграден от специалисти-практици в тази област. Целта ни е наистина да предаваме знания и опит, а не само да отчитаме дейност.
Забелязва се също преливане на кадри от една област на веригата за доставки в друга: например често складови служители избират да продължат кариерата си като международни шофьори или куриери. Тъй като хората, работещи в транспорта и доставките са изключително енергични, те предпочитат да работят там където има динамика. Затова рядко виждаме пренасочване на кадри от логистиката към друг вид дейност, например към финанси. 

Във веригата за доставки има много възможности за професионално и личностно развитие. Професиите, които лицензирахме са: Снабдител, Митнически посредник, Куриер, Спедитор. Но отделно предлагаме изцяло практически обучения за служители в оперативните звена (плановик, логистик, специалист покупки и снабдяване, складов служител), защото се оказа, че за мениджърите има обучения, но за редовите служители няма. А точно редовите служители са тези, които изпълняват фирмените цели. Практиката показва, че хората искат да учат и да се развиват. Затова разработихме еднодневни и двудневни курсове, касаещи пряката работа на всеки във веригата за доставки. И признание за качеството е, че фирмите изпращат служителите си при нас и се връщат пак при нас за още знания.

Павлина Цветанова е основател и управител на консултантска компания „Съплай Чейн” ЕООД, чиято дейност е фокусирана върху решенията за управление на веригата на доставки (планиране, снабдяване, логистика, складиране, дистрибуция).

0886/277735
www.supplychain.bg