fbpx Да спечелиш европроект - мисията възможна! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Димо Симеонов, Изпълнителен Директор на „Хемимонд“ АД

Да спечелиш европроект - мисията възможна!

Кандидатстването за финансиране по европейски програми често е свързано с трудности, породени от липсата на дисциплина и разбиране към сложните административни процедури, с които компаниите не винаги имат готовност и опит да се справят, за да подготвят успешен проект.
Представяме ви една успешна кандидатура за публично финансиране по ОП „Конкурентоспособност”, „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” на българската софтуерна фирма „Хемимонд“ АД. Ще представим и програмата EUGA, чрез която е консултирана възможността идеята на „Хемимонт“ да бъде финансирана с европейски средства. Консорциумът EUGA, в който участват ИТ фирми, банки, браншови и работодателски организации, НПО, работещи с публични власти и телекоми, е инициирана от Майкрософт и работи на територията на цяла Европа. Чрез програмата потенциални бенефициенти получават безплатно: информация за публични фондове, оперативни програми и донорски инициативи; подкрепа за генериране на идеи; оценка на шансовете за успех; възможности за технологични решения за модернизация.
През август 2010 г. Хемимонд АД се обръща към EUGA и резултатът е повече от положителен. Фирмата работи предимно с международни, мултинационални компании и има възможност да изгради уникален център за работа с данни, финансиран с европейски средства. Ето какво разказа Димо Симеонов, Изпълнителен Директор на компанията.

Проектът

„Ние кандидатствахме с проект за изграждане на т.нар. облачна система (cloud system), която представлява съвкупност от хардуер и софтуер, обединени в единна инфраструктура от облачен тип (бел.ред. cloud – облак на англ.). Системата има висока производителност и възможност за прилагане на иновативни методи за разработка на софтуер и най-вече получаване на практически неограничен изчислителен ресурс. Това означава, че суперкомпютрите са мъртви, защото облачната технологията е много по-достъпна и дава големи възможности за разработване на услуги на по-ниски цени.

Причината да разработим този “cloud” е, че в основата на нашата дейност стоят сериозни математически и финансови алгоритми, с които работим. В повечето случаи, основният проблем на нашите клиенти е в нивото на производителността, тъй като се обработват огромно количество данни в сложни изчислителни процедури. Това се извършва в рамките на седмици и месеци, като се заема целия ресурс на оборудването им и задачите не се решават в необходимите срокове.
Проектът, който ние разработваме е многоцелеви и обслужва голям брой задачи. Основните направления в близко бъдеще са две: първото е оптимизиране на изчислителните процеси, а второто е с ясна бизнес ориентация. Нашата визия е да предоставяме бизнес приложения, според нуждите на съответния потребител. В това число са електронно правителство и електронно здравеопазване, чието място, според нас, се намира точно в облака.

Възможността да предостaвим данни, които се ползват от всички, прави облакът най-ефективното възможно решение за достъп на всеки, който има интернет

В областта на електронното здравеопазване нашият проект предоставя възможности за изграждане на пациентски-ориентирани информационни системи (patient centric information systems) – доста пренебрегвана задача от болниците и софтуерните компании.
В момента всяка болница изгражда собствен масив данни, който не го споделя с другите болници. Всяка една част от здравната система поддържа собствени сървъри и бази от данни, които практически не взаимодействат по между си и въпреки, че изпълняват различни цели (отчитане на медицинска дейност, проследяване на разходи и много други), те имат общи характеристики. В облака ние виждаме възможност да се създаде досие на пациента, което да се използва от всяка държавна или частна болница, както и информационна система, оперираща с пациентски данни. Желанието ни е, от общопрактикуващите лекари до специалистите и чиновниците, да стига една и съща информация за пациента. Така се пестят пари, намаляват се излишни процедури, а също и пропуски при лечението. Сега, пациентът няма история и всеки път започва изследванията си отначало. Историята на заболяването му се пази на различни места и информацията, с която работи медицинската система е децентрализирана – всичко това води до по-високи разходи за набавянето и (чрез нови изследвания, допълнителни диагностични процедури и др.). Това са средства, които биха допринесли за по-качествено медицинско обслужване, ако бъдат насочени към лечение, а не към събиране на информация. Скоро ще можем да представим пилотен проект, който в действителност да покаже как функционира системата”.

Технологична част на проекта

„Одобрението на проекта беше очаквано още от подаването на документите. Знаехме, че ще имаме положителен резултат. Искам да подчертая, че много важно е да се работи с правилния партньор. Срещахме се с различни представители на консултантски компании, които предлагаха високи цени за разписване на проект и слаба компетенция по отношение на методологията за оценка. Избрахме „Интер консулт груп”, които познаваха добре особеностите на програмата. Те дойдоха, за да помогнат да спечелим проекта, показвайки познаване на критериите и възможностите на фирмата ни да ги покрие. Нашият съвет към колегите, желаещи да усвояват средства по оперативните програми, е да внимават при избора на консултантски компании. Консултант, с ниво на компетентност по отношение на детайлите свързани с финансирането е също толкова важен, колкото е и самия проект.
Подготовката за написване на проекта отне два месеца. Проведохме много консултации с Майкрософт, тъй като избрахме тяхна технологична платформа за реализация. Като дългогодишен техен партньор получихме пълната им подкрепа. Предоставиха ни и възможности за обучения, консултантски услуги в техническата част. Когато споделихме идеята, получихме подкрепа и от най-високо мениджърско ниво извън България. Без тях нямаше да направим проекта – можеше да опитаме, но да се получи половинчато решение. Проектът се реализира за 10 месеца. Очакваме специалисти от световен ниво, някои притежаващи уникални за целия бранш знания, за да ни обучават. С подобна подкрепа нашите специалисти ще придобият знания и умения, нареждащи ги сред водещите в световен мащаб. Това е и погледът ни към възможностите, които дават оперативните програми – да изграждаме действително новаторски решения и експертиза, и така да постигнем конкурентоспособност, а не просто да обновим едно или друго оборудване, залагайки на подобряване на механичната производителност.

Административната част от документацията е най-тромавият процес – за събирането и бе нужен месец, но с добър консултант това не е толкова сложно и вероятността за грешка е минимална. Имахме списък с необходимото и просто трябваше да доставим документите. Трудното е, ако една фирма сама трябва да я подготвя – гарантирано е, че ще пропусне нещо. В техническата част се ангажираха 4 души от общо 50 души в компанията. В рамките на осъществяване на проекта около 60% от екипа следва да усвои специфични познания и да се обучи да работи с облачните технологии. Това е конкурентно предимство, което е уникално за Източна Европа, при условие, че ние сме собственици на един от първите частни облаци в региона. Инвестицията е голяма и не може да бъде осъществена без консултации от външни специалисти.
Размерът на гранта (държавното съфинансиране), който ще получим, е 55%, а 45% е собственото финансиране. Стойността на проекта е 1 млн. и 300 хил. лв., което представлява сериозен ангажимент за една фирма.
Много е важно да се осъзнае до каква степен един проект ще е ефективен за дадена компания. Повечето проекти са за обновяване на старо оборудване или закупуване на ново, купуване на софтуерни продукти. Ние решихме да получим конкурентно предимство в истинския смисъл – с други думи - не само, че ще работим с последен модел компютри и софтуер, а ще имаме едно толкова ново решение, което още не е масово, но след година-две ще бъде стандартно и ние ще сме сред първите на пазара в Източна Европа.

Предстояща реалност

Хемимонд работи с клиенти, основно в застрахователния сектор. Извършва сложни изчислителни процеси, свързани със застрахователния риск. Става въпрос за моделиране на катастрофични събития и финансовото им изражение. Тези модели изискват огромна мощ и трябва да се смятат много бързо, защото земетресенията например, не идват с предизвестие и паниката в тази индустрия настава, когато дойде именно едно такова събитие. Тогава модерните технологии са с решаващо значение.

„Проектът ни позиционира на ниво, което малко компании могат да си позволят, заради липсата на ресурси да изградят такива проекти“, споделя Димо Симеонов. „Това беше смисълът за нас да участваме в тази грантова схема – да станем лидери. Освен това, на половин цена, получаваме технологии, за които колеги от други държави трябва да платят 100%. Ние сме единствената компания в региона, която има експертизата да разработва софтуер за облачни системи и имаме система, в която можем да експериментираме, защото в тази област все още няма много учебници. Едно е теорията, но съвсем друго е да видиш на практика какво се случва. Искаме да продължим да налагаме имиджа си на високотехнологична компания.
Облакът може да се използва от всякакъв вид клиенти – целта е в него да се позиционират и други партньори. Така, една компания ще може да спести средства от ИТ специалист, което особено за малка фирма е сериозен разход. Например, в облака може да направите счетоводството си и ще заплатите само толкова, колкото време ползвате техниката. Облакът позволява доставка на услуги, които се ползват от повече клиенти, работещи с еднакви системи, пестейки по този начин пари на бизнеса. Ще отворя една скоба – в България Интернетът е по-добър и качествен от много европейски държави, така че имаме и това предимство. В света облакът вече доста е навлязъл. Създавайки го в България ще имаме конкурентно предимство и в Европа.“

програма ЕUGA - http://www.microsoft.com/bulgaria/euga/default.mspx