fbpx Дигиталната трансформация ще променя действията на компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дигиталната трансформация ще променя действията на компаниите

Дигиталната трансформация ще променя действията на компаниите

През 2016, 65% от глобалните корпорации смятат да се превърнат в компании, функциониращи на базата на информация“, каза Нели Вачева, управител на IDC България по време на провелия се форум IDC Predictions. Това ще изисква сериозно изместване на фокуса от управление на материални активи към промяна на отношенията, хората и нематериалните ресурси. В много насоки регионът на ЦИЕ изостава от глобалните тенденции и често ИТ все още се използват за целите на оптимизацията: намаляване на разходите, въвеждане на по-бързи, рационални, подобрени процеси и т.н. Става все по-очевидно обаче, че идва времето на т.нар „disruptive IT”. Тоест, технологии , които водят до толкова сериозна промяна, че разрушават съществуващите начини на употреба, поведение, отношения, променят изцяло бизнеси, модели на финансиране и изискват нови умения и знания.

Според Красимир Петров от Мтел, преносът на глас през 4G LTE ще бъде технологична тенденция за телеком сектора през следващите години. Ако към момента непрекъснатото увеличаване на интернет потреблението е основен двигател телекомите да разгръщат LTE 4G мрежи, то целта е в краткосрочен план да се работи за един по-цялостен подход в предоставянето на LTE 4G услуги, включително пренос на глас.

„Поведението на потребителите е подложено на огромна промяна – приемането на новите технологии става по-бързо от всякога, хората са изключително взискателни и очакват удобство, но не за сметка на сигурността, при това във все по-глобален контекст и независимо от местоположението. Поради тази причина работата в партньорство става от решаващо значение, за да даде тласък на иновациите чрез добро сътрудничество, по-ефективно общуване между потребители и организации, както и достъп до опита на надеждни и изградени марки“, каза Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.

Според прогнозата на IDC до 2020-та година, две-трети от водещите 2 000 организации ще развиват корпоративните си стратегии, съобразявайки се с дигиталната трансформация, като повечето от тях ще назначат лидер на ниво „Борд на директори“, който да определи основните цели на тези организации и да следи за тяхното изпълнение.

Най-големите организации ще разчитат на с 50% повече нови разработки на софтуер , отколкото в момента. Това се дължи на ускоряването на темповете на развитие на технологиите. В резултат, информацията става по-ценен актив, отколкото много други физически активи. Например в сферата на взаимодействие с клиентите, това означава, че то трябва да протича в социалните медии, електронна поща, онлайн съобщения, телефонни разговори, контакт центрове, мобилни приложения, интерактивни терминали, и печатни материали. Това означава услуга, която поддържа удовлетворението на клиентите чрез интегрирани вериги за доставка, прогнозен анализ на пазара, персонализирани оферти и високо персонализирани програми за лоялност.

Реализирането на промяната няма да е лесно. Водещите компании ще използват възможностите на Интернет на нещата, когнитивни системи, роботи, 3D печат, облачни технологии, анализ на големи данни, и разширената реалност, за да прекроят бизнес моделите си. Това, от своя страна, ще въздейства на процесите и хората, които ги управляват. Ще се изисква целенасочено управление на промяната, ще са необходими нови умения, а гъвкавостта ще бъде от съществено значение. Фирмите, които се колебаят да приемат промените, рискуват да бъдат ирелевантни към действителността.