fbpx Душата на всяка реклама | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Душата на всяка реклама

Никому неизвестната марка, дори и да е върху най-качествена стока, трудно ще пробие. Затова всяка фирма трябва да мисли за марката си като за свидно чедо, на което трябва да му се даде път в живота. С регистрацията си в Патентното ведомство марката получава своето кръщелно свидетелство. Това я пази от нарушители, но съвсем не е достатъчно за нуждите на рекламата. Лошо измислената марка може да съсипе бизнеса. Един пример е с фирмената марка "КОЗА НОСТРА", която, както каза нейният сантиментално настроен към мафиотската романтика собственик, плашела клиентите. Изборът на марка е като избора на име за детенце. Сложите ли за марка нещо, което излиза от рамките на бизнес естетиката, рискувате да загубите, още преди да сте почнали рекламната си кампания. Естествено, времената се менят и нещо, което до вчера се е считало за табу или за лош тон, днес е вече на гребена на вълната. Появиха се водки ГОРБАЧОВ и ЖУКОВ, които не стреснаха пазара и той ги възприе. Може би защото и двете фамилии са на именити граждани от родината на водката.
Рекламата налага марката, а марката движи рекламата - този "вечен двигател" изисква непрекъснати усилия. Спрете ли да рекламирате марката си, тя започва да губи своя блясък, потребителите я забравят и тя загивa. Колцина от нас помнят толкова известни в миналото марки като ФОНДАН за бонбони, ПЕЛИКАН за мастило, ФОХАР за фотохартия и т. н.

Но и самата реклама за една марка има своите особености.

Дългите описания на качествата на стоката отклоняват вниманието от марката. По-ефективно е да се използват асоциации, гегове, минисюжети с ярки обрати, които "набиват" марката в съзнанието на потребителя. Много помагат и рекламните девизи, които сами за себе си също могат да се регистрират като марки. Христоматийни са девизите "НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ", "ВРЕМЕ Е ЗА ЕДНА...!", "АХ, ТЕЗИ...!", "СЪЗДАДЕНА С МАЙСТОРЛЪК!". Марката-девиз е и марка-реклама. Тя работи за своя притежател чрез директно внушение. Затова на фирмата е нужен ловък майстор на рекламни кампании, който ще съветва още от рождението на марката чак до нейното налагане чрез реклама.

Но и тук има опасности и кражби. Когато се крадат нематериални неща, като рекламни идеи, марки и други обекти на интелектуалната собственост, крадците си мислят, че ще останат безнаказани. Но кражбата се открива най-лесно. Ако се открадне някакъв предмет, вероятността да бъде открит е доста по-малка, отколкото ако откраднете една марка. При използването й в публичното пространство измамата ще се разбере веднага. Ако разглеждаме рекламата като продукт, то трябва да говорим преди всичко за наличието на първично ноу хау. При рекламата то е свързано със създаването на първоначалната идея, която може да се запази единствено чрез тайна. Ето защо всички членове на екипа трябва да бъдат обвързани с договори за запазване на тайна. Тези договори са малко познати у нас, но по света отдавна са практика.
Ескизите за визуална реклама, проектите за марки и за дизайни, музикалните заставки, рекламните текстове, кадрите за клипове, звуко- и видеозаписите - това са все обекти на авторското право и сродните му права.

Когато продуктът с рекламираната марка се появи на пазара, обикновено той е във фойерверките на рекламната кампания за него. В този момент върху всички обекти на интелектуалната собственост, които подлежат на някаква закрила, трябва вече да са запазени и упражнени всички възможни права.

Кражбата на реклама става най-често чрез имитация, подражание и директна кражба

Трудно може да се направи пълно копиране на една рекламна кампания. Това означава и фалшифициране на продуктите. А тези, които фалшифицират чужди продукти, не правят рекламни кампании. За тях е по-добре да разчитат на рекламата на оригиналния продукт. Заимстването на идеи, подходи и концепции е най-често срещаният случай в рекламата. Разбира се, не трябва да забравяме, че именно подражанието е двигател на прогреса. Творците теглят останалите! Затова интелектуалната собственост е с уредена закрила, която дава на новаторите известен период, през който те имат монополни права върху своите продукти. Авторските права важат 70 години след смъртта на автора. Марките са защитени 10 години от датата на регистрация с възможност неограничено време да се подновяват за следващи 10 години. Регистрираните дизайни имат максимум 25-годишна защита. Що се отнася до имитацията изобщо, включително и в рекламата, тя също се преследва от закона. Затова майсторите на рекламата могат да творят спокойно и да се концентрират върху същността на своите продукти. Само така те ще могат "да пуснат духа от бутилката" и рекламата с марката в нея, да удовлетворяват всички желания и на фирмаджията, и на потребителя.