fbpx Годината няма да е лесна, но не и по-трудна от изминалата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Годината няма да е лесна, но не и по-трудна от изминалата

Тихомир Тошев, изп.директор на Кредит Център

Годината няма да е лесна, но не и по-трудна от изминалата

Г-н Тошев, как повлияха на бизнеса притесненията за бъдещето на еврото и евросъюза по отношение търсенето на банково финансиране?
- Като цяло бизнеса остана скептичен за възстановяването на пазарите през цялата 2011г. и пристъпваше към теглене на кредити много внимателно и след задълбочени анализи за възможностите си да обслужва взетите кредити. Естествено, случващото се в Европа беше знак, че проблемите не са отминали, а напротив – очаква ни по-бавно възстановяване с определени рискове, които не трябва да се подценяват. Все пак на пазара липсваха резки промени в поведението на тези, които бяха планирали тегленето на кредит с цел да бъдат изпълнени планирани инвестиции или да бъдат решени определени финансови проблеми във фирмата и те изтеглиха планираните кредити въпреки сигналите за задълбочаващите се проблеми в еврозоната.

Все пак какви запитвания за кредитиране имаше в последните месеци на годината? За какво се търсят кредити?
- Основно най-активни на пазара на кредити останаха физическите лица, желаещи да закупят собствен дом. Ипотечното кредитиране през цялата 2011 година продължи да бъде най-активния сегмент в кредитирането. При бизнеса търсенето беше доста разнообразно, като обхващаше цели спектър кредитни продукти - фирмените овърдрафти, оборотно финансиране, кредитни линии, инвестиционни кредити и др. За чат от бизнеса, който беше успял да се справи с кризата, стояха предизвикателствата за увеличаване на пазарния дял, разширяване и модернизиране на бизнеса, стартирането на нови проекти, навлизането в нови пазарни ниши и др. Пред тези компании, за които 2011 година се оказа по-трудна от 2010 година, приоритет бяха осигуряване на средства за разплащания с контрагенти, преструктуриране на бизнеса, покриване на други текущи разходи и др.

Колко консервативни са банките по отношение отпускането на финансиране за бизнеса?
- През 2011 година банките бяха оптимистично настроени за пазара в България. Много повече проекти на хората и бизнеса бяха подкрепени от техните банки и то при по-добри условия от тези през 2010 година. Естествено и двете страни – банки и клиенти останаха предпазливи и внимателни в избора и оценката на отделните проекти с цел и двете страни да бъдат максимално защитени. Всички помнеха грешките допуснати в периода 2006 – 2008 година, когато прекаления оптимизъм доведе до поемането на непреценени рискове, а в последствие и до финансови загуби. С няколко думи – добрите проекти получиха финансова подкрепа, бяха създадени много повече програми и продукти с цел да отговорят на търсенето на бизнеса и не на последно място видяхме и по-добри условия по кредитите.

Какъв процент успеваемост при отпускането на кредити от банките имахте през последните месеци?
- При нас процентът на успеваемост е значително по-висок от средния на пазара, тъй като още при предварителните разговори с нашите клиенти ние им показваме възможностите и рисковете на техните начинания, правилно преценяваме за какво кредитиране да кандидатстват и как да структурират кредитите си, за да нямат проблеми с обслужването им. За това през 2011 година около 85% от кандидатстванията ни за кредити завършиха с одобрение.

Голяма част от бизнеса смята, че 2012 г. ще е още по-трудна от изминалата. Споделяте ли това мнение?
- Няма съмнение, че 2012 година няма да е лесна година, но не мисля, че ще е по-трудна от 2011. Почти всички наши партньори и клиенти, а и ние самите сме заложили в бюджетите си ръст за следващата година. Няма да изпълним тези цели лесно, но с повече работа, гъвкавост и ефективност, аз мисля, че е напълно постижимо. Очакванията са и БВП да нарасне с около 1.5 – 2%, да избегнем рецесията и да преминем през 2012 година без сериозни сътресения за бизнеса и хората.

Каква е ситуацията при гръцките банки у нас? Отпускат ли кредити? А имат ли притеснения клиентите да потърсят техните услуги?
- Гръцките банки държат сериозен дял от българския банков пазар. Те имат много голяма клиентска база, както от физически, така и от юридически лица. Ако погледнем статистиките, ще видим, че те са и едни от най-сериозно кредитиращите финансови институции у нас. Няма притеснение в клиентите да продължават да търсят техните продукти, защото през годините, а и в момента, тези банки предлагат едни от най-атрактивните кредитни и депозитни продукти на пазара.

Какво очаквате да се случи на кредитния пазар през тази година? Очаквате ли да се увеличат още необслужваните кредити?
- Очаквам през 2012 година водещи в търсенето на кредитиране да продължат да бъдат хората, купуващи нов дом. При фирменото кредитиране очаквам да продължи плавното увеличаване на търсенето на кредити, липсата на рисково настроени играчи на пазара, обогатяването на избора от кредитни продукти и нови възможности под формата на конкретни програми и кредитни линии при преференциални за бизнеса условия. Най-вероятно лошите кредити ще продължат да нарастват през първата половина на годината, но с по-бавни темпове, тъй като голямата задлъжнялост, която някой субекти успяха да натрупат в периода 2006 – 2008 година ще бъде трудна за обслужване в тази икономическа среда.

Ако намалее още повече търсенето на кредити и в същото време продължат лошите кредите, няма да стане критична ситуацията за финансовите институции? Ще издържат ли банките на кредитния натиск през 2012 г.?
- Няма опасност за банковата система. По-голямата част от лошите кредити са добре обезпечени, така че загубите, ако тези кредити не се върнат в редовност, ще бъдат значително по-малки. От друга страна хората и бизнеса все по-успешно се справят с преструктурирането и управлението на кредитната си задлъжнялост, което е знак за по-бързо справяне с проблема лоши кредити.

Как оценявате банковите лихви и какви движения очаквате по тях?
- Банковите лихви отразяват пазарната ситуация у нас и в Европа. Добрата новина е, че и през 2011 година те се понижиха спрямо нивата от 2010г. Все пак проблемите от последните месеци най-вероятно ще се отразят в посока на задържане на лихвите около сегашните им нива и леки колебания в двете посоки за отделни кредитни продукти. Очаквам колебанията да са в рамките на 0,25 – 0,75% и задържане на лихвите по ипотечните кредити в рамките на 7 – 7,5% в евро и 7,5 – 8% в лева, а при кредитите за бизнеса в рамките на 7,5 – 8,5% в евро и 8,5 – 9,5% в лева.

 

 

 

Facebook коментари