fbpx Гъвкавата организация на работата дава повече резултати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Гъвкавата организация на работата дава повече резултати

Четири пети от компаниите по света сега предлагат на персонала си гъвкава организация на работата. По-голямата част от същите тези компании установяват, че гъвкавата организация на работата им носи големи ползи като повишена производителност на персонала, намалени режийни разходи и постигане на по-добър баланс между работата и личния живот на служителите. 60% от фирмите в глобален план смятат, че разходите за гъвкава организация на работата са по-малко, отколкото за работа в постоянно офис пространство. Такива са основните резултати в доклада от новото глобално проучване на Регус, което се базира на отговори от 17 000 бизнес организации от 80 страни.

3/4 от бизнес организациите, които предлагат гъвкава организация на работата, отчитат, че техният персонал се радва на по-добър баланс между работата и личния живот и на повишена мотивация и удовлетвореност; половината от тях смятат, че продуктивността на персонала се е повишила, а една четвърт твърдят, че това им помага да се реорганизират бързо, за да посрещнат предизвикателствата на бързия растеж. 1/4 от бизнес организациите, които предлагат гъвкава организация на работа, също така са на мнение, че тяхната стратегия им помага да имат достъп до по-широк кръг от професионалисти и да наемат хора в отдалечени локации.

Същевременно проучването установява, че доверието си остава основната пречка за много компании, които предлагат гъвкава организация на работа: 40% от бизнес организациите предоставят тази привилегия само на висшия персонал.