fbpx Как бизнеса ще прави пари утре или промяна на бизнес модела | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как бизнеса ще прави пари утре или промяна на бизнес модела

Как бизнеса ще прави пари утре или промяна на бизнес модела

Световната криза се оказа добра причина всички мениджъри и собственици на бизнес да преосмислят досегашните си управленски практики. Драстичната промяна във финансовата, икономическата и пазарната среда принуди ръководителите да се опитат да погледнат на целия си бизнес от различен ъгъл, да осмислят същността на промяната и да вземат трудни решения свързани с посоката на развитие на фирмата си. Наложи се ръководителите да погледнат по-далеч в бъдещето, най-малко поради неясната перспектива до кога кризата ще оказва влияние върху бизнеса и какви ще са размерите на щетите нанесени от нея.

Какво предприеха фирмите от началото на кризата до момента и какви са следващите задачи пред ръководителите им? Дали успяват да видят достатъчно далеч в бъдещето, за да изградят днес печелившата стратегия за утре?

Първите действия предприети от мениджърите в началото на кризата бяха свързани с преодоляване на проблемите с паричния поток и оборотните средства. Много от фирмите рефинансираха кредитите си и съкратиха разходите по всички не съществени и неефективни пера.
Втората стъпка на част от фирмите беше да предприемат мерки за подобряване на ефективността на бизнес процесите си, което също доведе до намаляване на разходите. Но намаляването на разходите независимо в кой бизнес има определено ниво на разумност и след като то бъде достигнато не е възможно да продължи.
Тогава фирмите предприеха следващата логична стъпка – обърнаха се към пазара. Една голяма част от тях свалиха значително цените на стоките и услугите и засилиха рекламните си кампании. За съжаление тази мярка донесе краткосрочен ефект и със сигурност оборотите не можаха да достигнат желаните от фирмите нива.
И тук идва логичният въпрос – каква е следващата стъпка, какво да правят фирмите, за да започнат да генерират печалбите, които достигаха през последните години? Дали подходите, които вече познаваме и сме използвали са достатъчни и полезни при значително променилата се среда и в какво всъщност е промяната?

Възниква и още един много сериозен въпрос – само финансовата криза ли е причина за настоящата пазарна ситуация?

При по-задълбочен поглед към пазарните и световните тенденции през последните години се открояват няколко фактора, които променят постепенно начина, по който живеем и пазаруваме, както и начина, по който правим бизнес. Бързото развитие на технологиите, интернет, тенденциите на глобална обвързаност на икономики и пазари, свръх производствени мощности и силно конкурентни пазари са част от факторите, които влияят днес и ще продължават влияят на бизнеса и на пазарите все повече утре. Тези фактори определят безспорни тенденции, които са в основата и на настоящата световна криза.
Имайки в предвид това се оказва, че най-разумната следваща стъпка която висшия мениджмънт трябва да направи за да осигури бъдеще на фирмата си е да преосмисли целия бизнес през погледа на тенденциите в световен мащаб и да намери нова форма за печалба, различна от досегашната.


Има една много подходяща за тази ситуация мисъл на Айнщайн: „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.” Изглежда същинското предизвикателство на управляващите мениджъри е да променят мисленето си и начина, по който правят бизнеса. Това означава да мислят за иновация в бизнес модела, като излязат извън рамката, в която до момента се печелят парите в конкретната индустрия. Наистина сложна задача.


Световни водещи организации като IBM и Apple от няколко години работят в тази посока. В доклада “Component business models: Making specialization real” на IBM Business Consulting Services учените анализират бъдещето на бизнеса и промяната на механизмите за правене на пари. Според тях предстоят сериозни промени в традиционните индустрии и основният фокус на стратегиите на фирмите трябва да бъде към специализацията и гъвкавостта. В доклада се посочва, че ерата на организациите, които в своя бизнес модел включват всички елементи от веригата за създаване на стойността за клиентите вече отминава. Има явни доказателства в тази посока през последните години - аутсорсинга например. Много от фирмите възложиха част от обслужващите си дейности на други организации. В доклада обаче анализаторите отиват още по-нататък. Те смятат, че фирмите на бъдещето ще са тясно специализирани в отделен елемент от веригата за създаване на стойност и клиентите ще получават крайния продукт изработен от множество специализирани в отделни области организации.
Ако се опитаме само за миг да си представим това в днешната реалност на бизнеса със сигурност ще кажем, че не е възможно. В съзнанието ни изникват безброй много пречки и проблеми. Мислим си за огромния риск за крайния продукт, в случай че има много участници по веригата, мислим си за всички сложни взаимоотношения между участниците и за сложните начини на разпределяне на печалбата. Всички тези тревоги са определено основателни, но нека да погледнем цялата ситуация под още един ъгъл.

Да помислим за пазара и за свръх производството

Безспорно е, че технологиите днес се развиват с невероятна бързина. Тяхното развитие позволява на много предприемачи да инвестират, да започнат бизнес и да произвеждат значителни обеми продукция. Ако погледнем към Китай и Индия виждаме как тази тенденция е доста категорична. Какво става с пазара в това време? В световен мащаб темповете на нарастване на населението са значително по-ниски от темповете на нарастване на възможностите за производство. Тогава идва тревожният въпрос – кой ще купува безкрайно многото стоки, които вече са на пазара, както и тези, които тепърва ще се появяват? Отговора не изглежда обнадеждаващ.
В тази перспектива прогнозата на IBM Business Consulting Services не изглежда толкова нереалистична. Моделът на променените индустрии според тях ще се състои от различни „екосистеми” в центъра, на които има организации създаващи нови продукти и нова стойност за клиентите и множество специализирани и гъвкави фирми около тях, които обслужват веригата на предоставяне на тази стойност на клиентите. Центъра на „екосистемата” ще създава новата стойност за клиентите чрез иновации в нови продукти и създаване на ново несъществуващо до момента търсене. Помислете само за потребителите на интернет услугите. Такъв пазар и търсене не съществуваше преди появяването на глобалната мрежа.

Ако погледнем на световната криза като на етап на еволюцията, в който промяната в средата изисква промяна на съществуващите бизнес системи, можем сериозно да помислим за същинска промяна в бизнес модела на организацията си

За ръководителите остава предизвикателството да се вгледат внимателно в индустрията, в която работят, да видят промените, които са се случили в нея през последните няколко години, да видят какви действия предприемат най-успешните фирми в тази индустрия и тогава да преосмислят бизнеса си. От особена важност е да се опитат да откроят своето място в бъдещата верига за създаване на стойност в индустрията, да формулират конкурентното си предимство и защо не да определят посоката на бъдеща си специализация и така още днес да се подготвят за бъдещето. Това със сигурност ще им осигури място в бъдещите пазари и ще ги отличи от масата фирми, които ще се опитват със старите подходи да постигнат нови резултати в значително променена бизнес среда.

 

Facebook коментари