fbpx Майките са изключително полезни за компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Майките са изключително полезни за компаниите

Майките, които се връщат на работа са от ключово значение за икономиката, но и за продуктивността на фирмите, в които работят.

Това показва последното проучване на Регус. Участниците в проучването, проведено сред повече от 26 000 служители от над 90 страни, посочват, че назначаването на завръщащи се на работа майки помага за повишаване на продуктивността най-вече чрез намаляване на разходите за обучение и наемане на нови служители. Резултатите потвърждава предишно проучване на Регус, което установи, че 56% от фирмите в света ценят завръщащите се на непълен работен ден майки, защото те предлагат умения и опит, които трудно се намират на текущия пазар. 72% считат, че фирмите, които не наемат майките на непълен работен ден, пропускат да се възползват от значителна и важна част от работната сила.

Българските респонденти в най-новото проучване на Регус са на мнение, че за да се насърчи завръщането на работа на жените след в отпуск по майчинство, трябва да се създадат по-гъвкави условия за работа, ясли и детски градини в близост до работното място, технологии за видеоконференции и повече споделяне на работата. Всеобщото мнение е, че трябва спешно да се предприемат мерки за спиране на вълната от работещи жени, за които връщането на работа след отпуск по майчинство е възпрепятствано от тежестите, свързани с грижата за децата.

Българските служители посочват, че мерките от най-голяма важност за насърчаване на връщането на работа на жените след отпуск по майчинство са: - Гъвкаво работно време (93%) - Ясли или детски градини в близост до работното място (89%) - Възможност за работа по-близо до дома (87%) - за избор на видеоконференции вместо пътуване поне за част от работното време (73%) - Съвместно заемане на работни места (72%) - 63% от респондентите смятат, че повече дни отпуск е решението за насърчаване на майки да се върнат на работа. И все пак, 51% смятат, че назначаването на майки, които се завръщат на работа, може да подобри продуктивността. "Има сериозен аргумент за назначаване на завръщащи се на работа майки: увеличаване на БВП,2 устойчив растеж, борба с бедността са само част от предимствата. Дори на ниво бизнес предимствата от реинтеграцията на жените след отпуск по майчинство са много: наличие на квалифицирани и обучени служители, по-малко текучество на персонала и дори повишена продуктивност, както показват данните от анкетата на Регус.

Въпреки това работната сила продължава да губи способни и обучени служители с ключови умения и квалификации, тъй като за жените е сложно да съчетават грижите по отглеждането на техните деца с професионалния живот.“, коментира говорителят на Регус Катерина Ману, Генерален мениджър на Регус за Балканите.