fbpx Казахстан - водещата икономическа сила в Централна Азия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Казахстан - водещата икономическа сила в Централна Азия

Казахстан - водещата икономическа сила в Централна Азия

В третата част от серията за държавите от Централна Азия ви представяме Казахстан (тук може да прочетете за Узбекистан и Киргизстан).

Това може би е единствената страна от региона с ясен облик в световен мащаб. Казахстан като най-голямата страна по територия и втора по население с експортно ориентирана нефтена промишленост (над 60% от експорта на страната е нефт), е водещата икономическа сила в Централна Азия. От друга страна държавата среща редица трудности в икономически аспект и ръстът й през 2016 се е свил до 1%, което е значително по-ниско спрямо другите съседни страни. През последната година страната се възстановява от ударите на световните тенденции за спадане на цените на нефта и неговите производни, както и на някои други природни ресурси, които са имали значителен принос за страната. Въпреки тези трудности страната следва плана 2020 г. и целта е до 2050 г. Казахстан да влезе в топ 30 на развитите страни в света. Икономиката се преструктурира, като държавната подкрепа към бизнеса е в посока преработваща промишленост и развитие на логистичната мрежа в страната, с цел да се намалят разходите и да се постигне по-добра конкурентоспособност в национален мащаб.

 

Потреблението на вносни продукти намалява, но относно потенциалът за внос на български такива все още съществува – в страната се търсят по-евтини заместители на италиански, френски и други западно европейски продукти, които с високи цени. Българските стоки за крайния потребител практически не съществуват в момента на казахстанския пазар, което също е възможност. Приоритетното развитие на хранителната промишленост дава възможност за навлизане на технологични компании в областите млекопреработване, месопреработване, производство на среден и висок клас вина. Преминаването на икономиката на страната към по-голяма самостоятелност и стремежът за намаляване на зависимостта от нефта, е възможност за бизнес в редица направления от страна на българските компании. Страните от Централна Азия са далеч по-достъпни като пазар в сравнение с пазара на Руската федерация, поради по-ниската конкуренция на световни лидери и местни утвърдени играчи на пазара.

 

Цялата тази динамика дава възможност без колебание да се достигне до изводите за голям потенциал, който постепенно започва да преминава в реално развитие. Анализатори и бизнес стратези от Южна Корея и Сингапур смятат, че следващата географска зона с бърз растеж, както в Югоизточна Азия в края на ХХ век, ще е именно Централна Азия, но в този район нещата не се случват бързо. Навлизането е по-бавно и специфично, и изисква своето време и опознаване на детайлите.

Опитът ми в работата с водещи компании в района като консултант и бизнес треньор, ме кара силно да вярвам във възможностите за бизнес и бъдещи проекти в този така динамичен район на света. Уверен съм, че българският бизнес би бил добре приет като стратегически партньор в редица сектори на икономиката.

 

Република Казахстан е почти изцяло разположена в Азия, много малка част от нея се намира в Европа. Тя е една от най-големите държави в света с площ от 2 724 900 км2, граничи с Русия, Китай, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан. Казахстан е президентска република, начело на която повече от 20 години стои Нурсултан Назърбаев.
Страната е разделена на 14 области и 3 града от републиканско значение - Астана (столица), Алмати (бивша столица и най-голям град) и Байконур, който заедно с космодрума е взет под аренда от Русия до 2050 г.
Въпреки, че е една от най-големите страни в света, Казахстан е сравнително рядко населена с приблизително 16,5 млн жители. Официалните езици са казахски, който е държавен и предимно говорим, и руски, който е приет за официален в деловите среди. Основните религии са ислямът и християнството. Националната парична единица е „тенге”, която е стабилна и свободно конвертируема.
Икономиката на страната е основно повлияна от природните ресурси - въглища, нефт, природен газ, черни и цветни метали, злато, уран.

Климатът на Казахстан е умерено континентален, с температури през зимата от -25 градуса на север и в центъра, до -3 на юг, а през лятото от 19 до 30 градуса.

 

Столицата Астана, обявена за такава през 1997 г. е разположена на река Ишим и има население от приблизително 700 000 души. Там се намират и парламентът, президентството и всички останали държавни институции. Алмаати е най-големият град в Казахстан с площ от 682 км2, в него живеят постоянно над 1 700 000 човека. В превод името на града означава „място с ябълки”, което се дължи на диворастящите ябълки в покрайнините на града. Алмати е икономически и културен център на страната, като генерира близо 20% от БВП на Казахстан. 

снимки: Валери Василков