fbpx Клъстерите – нов субект на пазарната сцена | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Клъстерите – нов субект на пазарната сцена

В последните години, на нашата родна почва се появи нов пазарен субект. За някои той звучи екзотично, за други това е възможност за оцеляване, но според мен все още подхода на тази нова структура не се използва в цялост. От наблюденията ми върху по-зрели пазари със стабилно позиционирани клъстери, ясно се очертава тяхната роля за развитието на съответните пазари, иновациите и привличане на инвестиции. 
 
Основни ползи от наличието на функциониращи клъстери 
 
- Физическата близост на компаниите-членове на клъстерите улеснява обмяната на информация и експертност между акционерите (shareholders); клъстерите в най-общия случай обединяват в себе екосистема от високоспециализирани доставчици, доставчици на услуги, инвеститори, анализатори, изследователи, представители на академичната общност, членове на различни асоциации, консултанти и други специалисти; 
- Клъстерите осигуряват среда за развитие на предприемачеството и иновациите. Високата концентрация на знание и експертност на едно място окуражава стартиране на повече стартъпи в добре функциониращите икономики; 
- Проучванията показват, че бизнесите, обединени в тази форма, демонстрират по-добри резултати и по-висока устойчивост на оцеляване, отколкото тези, които работят самостоятелно; 
- Клъстерите биха могли да подпомогнат и за стабилизиране на имиджа на локацията, в която са концентрирани в съответната област ; 
- Клъстерите подпомагат откриването на работни места, а в някои случаи може да инициират и реализират данъчни облекчения за своите членове; 
 
Разбира се, както всяка бизнес структура, клъстерите имат нужда от позициониране, брандиране и маркетинг, които са различни в зависимост от етапа на жизнения цикъл, на който се намират. Но целта на този материал е да даде обща представа и съвети за правилно позициониране и структуриране на успешна маркетингова стратегия, която да подпомогне създаването на високо ниво на атрактивност и създаване на репутация  на клъстера. 
 
Основни ползи и въздействие на една добре изградена репутация за клъстерно обединение
 
РАЗПОЗНАВАЕМОСТ – клъстера работи за изграждане на репутация на локацията в определена сфера, което увеличава възможността клиент да се насочи към конкретен доставчик от тази структура, както и инвеститорите и експертите започнат да следят развитието на клъстъра; 
НАМАЛЯВА РИСКА – това оказва изключителна роля при интернационализация на бизнеса. Клъстера може да служи като гарант за стабилността на съответната компания, както и създаване на доверие по отношение на външните фактори; 
НАМАЛЯВА СТЕПЕНТА НА СЛОЖНОСТ – клъстерите са сложна структура, която обединява интересите на много, различни като интереси акционери. Но стабилния имидж може да направи дейността на обединението много по-ясна за външната, незапозната публика, както и да създаде стойност и за самите акционери; 
ОСИГУРЯВА ДВИЖЕЩА СИЛА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЪРА – правилно функциониращия клъстерен бранд може да мобилизира усилията на акционерите и да „осигури” необходимата енергия и посока, в която да се развива структурата; 
ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ  - клъстерния бранд може да влезе в ролята на управленски инструмент. Ако мениджърите са успели да дефинират комуникационните ползи на бранда, ще се улесни вземането на решения в самата организация. 
ЗАСИЛВА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА – стабилния и атрактивен клъстер имидж може да подпомогне дейността на акционерите в посока правилно позициониране и да подпомогне сближаването на позициите на различните типове актьори в организацията; 
СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ГОРДОСТ В СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ – позитивната клъстър репутация би могла да се яви и като ресурс за мобилизиране на местния патриотизъм, както и себеувереност в отделните актьори (малки и средни фирми, големи компании, инвестиционни агенции, представители на обществени структури, академични и научни звена), като ги направи съпричастни към ценностите и постиженията на локацията.