fbpx Компаниите ускоряват дигитализацията си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Компаниите ускоряват дигитализацията си

През изминалата година компаниите ускориха дигитализацията си с изненадващи темпове. 40% от участниците в проучването на PwC “Digital Trust Insights” твърдят, че компаниите им изпреварват с две или три години плановете си за следващите пет години. Без значение дали говорим за бизнес процеси или дистанционна работа, компаниите разчитат все повече на технологиите. 35% от анкетираните споделят, че ускоряват автоматизацията, за да намалят разходите; 31% - въвеждат нови модерни технологии, а 29% се фокусират върху скоростта и ефективността на процесите.

Нарастващата зависимост от цифровите услуги излага компаниите на риск от все по-сериозни и комплексни кибератаки, а сигурността на дигиталната идентичност (Identity & Access Management - IAM) никога не е била по-ключова. Всъщност заради значителното нарастване на кибер инцидентите през 2020 г., вкл. атаките с рансъмуер, киберзаплахите вече са сред основните притеснения за бизнес лидерите в световен мащаб. 47% от участниците в проучването на PwC сред бизнес лидерите тази година ги посочват като основна заплаха за бизнес растежа, спрямо 33% през 2020 г.

У нас, българските бизнес лидери класират кибератаките като трета най-сериозна заплаха (47%) след пандемиите и здравните кризи (58%) и наличието на ключови умения (51%). Много компании имат подобни проблеми, вкл. свързани с управлението на достъпа за служители или с привилегировани акаунти.

Нарастващата сложност на дигитализацията и непрекъснато променящите се роли на служителите в организациите засилиха важността на идентифицирането и потребителския достъп. Освен увеличено доверие и сигурност, дигиталната идентичност подпомага дигиталните взаимодействия със служители, клиенти, изпълнители, бизнес партньори и веригата за доставки.

Управлението на самоличността и достъпа обаче не се ограничава само до технологията. То включва и служителите в организацията, процесите и управлението на услугата.

Въпреки че разбират важността на IAM решенията, според проучването ни “Digital Trust Insights” само 29% от компаниите-респонденти са ги внедрили. 29% казват, че са започнали процеса, а 36% са разбрали предимствата или искат да въведат такива решения в бъдеще.

Ползите от автоматизацията на услугите за управление на самоличността и достъпа

Кибер заплахите са комплексни и включват няколко вектора за атака. Така, тъй като привилегированите акаунти са в основата на над 80% от кибератаките, е от съществено значение тези акаунти да бъдат защитени. Това може да се случи с помощта на WFP системи - управление на привилегирован достъп. Заедно с привилегированите акаунти, неадекватно защитеният достъп на служителите (да имат повече достъп, отколкото е необходимо) е друг вектор, използван от нападателите в 27% от случаите на кибератаки.

Изключително важно е тези права да се преглеждат периодично и мениджърите на приложения и администраторите да имат яснота за потребителските права, а не само отчети от различни приложения. Системите от IAM тип осигуряват централизация на отчитане на достъпа. Те могат да прилагат SOD (Segregation of Duties) политики, които да предотвратят неподходящ достъп, но също така имат и потенциала да намалят вътрешните измами.

Устойчивост и управление на инциденти

Подобряването на устойчивостта към кибератаките и същевременно на компетентността за бързо реагиране и разрешаване на инциденти ще помогне за поддържането на непрекъснатата и сигурна работна дейност на организациите. Възможностите на IAM, като напр. удостоверяване на базата на риска (т.е. многофакторно удостоверяване), засилване на сигурността на достъпа и отнемане на спешен достъп могат да помогнат за бързото управление на изтичането на данни.