fbpx На прага на Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На прага на Европа

Обратното броене е в ход - 1.01.2007 г. наближава. Предстои ни да станем отново "Европейци", с всички произтичащи от този статут ползи и предизвикателства.
Какво означава това за бизнеса? Потенциалните пазари за нас ще се разширят многократно. Малкото действащи днес препятствия ще изчезнат напълно. Продажбата на стоки и услуги в която и да било европейска страна няма да се счита за износ, ще отпаднат и всички формалности пред вноса от Европа.

Изискванията на европейския пазар са едно безспорно предизвикателство. Те се отнасят най-вече до безопасността на стоките. Това е необходимо, но не достатъчно условие за успех. Докато тези изисквания могат да бъдат задоволени сравнително лесно и бързо с малко инвестиции, съответствието на очакванията на "Европейския" клиент за качество на обслужването и фирмената култура могат да се окажат по-сериозно предизвикателство. Дълги години повечето наши фирми бяха настроени по-скоро за "оцеляване" и "достъпни цени", отколкото за завоюване на нови пазари. Една от причините за това беше ниската покупателна способност на клиентите.

Европейският клиент е платежоспособен, но и много взискателен. Интересен факт у нас е връзката между ръста на кредитирането и вноса, което подсказва, че този клиент вече не е рядкост и тук... и засега избира вносното, в това число и държавата: колко от големите обществени поръчки са спечелени от български фирми...?

Причини за по-високата конкурентноспособност на европейските фирми са сериозната преднина в пазарната култура и адекватната държавна политика, която насърчава развитието на бизнеса. Първият фактор е въпрос на инвестиции в човешките ресурси, но развитието му изисква много време. Вторият, за щастие, е по-лесен, защото ще се наложи да си го "внесем" - все по-малко въпроси ще зависят от националните правителства и ще бъдат елементи на общата европейска стопанска политика.

Както казват - работа няма само за мързеливите. С изравняване на условията за бизнес ще се открият нови възможности за предприемчивите, и много от тях ще успеят. Но в краткосрочен план ни предстои да научим в детайли значението на думата "конкуренция". Решаващи фактори ще бъдат човешките ресурси, уменията за адекватно пазарно поведение... и "хъс" за успех, наричан за благозвучие мотивация!
Успешен бизнес!