fbpx Не всеки може да бъде брокер на имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Не всеки може да бъде брокер на имоти

Не всеки може да бъде брокер на имоти

Въпреки сложната икономическа ситуация в цяла Европа през последната година, в България е отчетено 23% увеличение на сделките с жилищни имоти. Това сочат данните на компанията за недвижими имоти „ЕРА България“ за шестте месеца на годината сравнени със същия период на 2012г. За този период са реализирани общо 110 892 сделки с имоти. На европейско ниво, жилищните пазари в страните, в които компанията е представена, са повлияни основно от глобалната обстановка, както и от различни вътрешно-икономически процеси, най-вече в засегнатите Кипър и Гърция.

От края на 2012 г. се наблюдава забавяне на темповете на спадане на цените на квадратен метър както в България, така и в Европа. Така например в края на 2012 г. средна цена за столицата на кв. м. е € 737, а към месец март 2013 г. - € 727. Средна цена за страната на кв. м. в края на 2012 г. е € 447, а към март месец 2013 г. - € 443.

Въпреки ниските нива на лихви по ипотечните кредити, много от купувачите остават скептични към перспективите в дългосрочен план да поемат този риск. Данните сочат, че в края на 2012 г. средната стойност на лихвата по тези кредити е 7,0 % , а през месец април - 6,9 %, за срок на погасяване 20-15 години.

На пазара на недвижими имоти по-голямо предимство имат големите компании. Те предлагат широк спектър от услуги и имат сериозен международен опит в тази сфера на дейност. Доказателството е своеобразното „прочистване” на пазара на агенции за недживими имоти, което се получи последните години и започналата консолидация на брокерския пазар. Малките фирми с един или двама брокери, които не са в мрежа, не успяха да преодолеят рисковите фактори и да бъдат конкурентно способни спрямо качеството, което предлагат франчайз веригите на клиентите си.

Броят на офисите за недвижими имоти в България е малко под 2 000, като близо 64% са само в София

Едва 320 от тях са членове на браншова организация или на корпоративна верига, а над 30 % от всички брокери работят в мрежа. За сравнение, в страни като Холандия, Франция и САЩ повече от 60 % от брокерите членуват във франчайз вериги и благодарение на професионалното обслужване участват в над 70 % от всички продажби на недвижими имоти. В този тип мрежа се работи с изпитана и доказана в практиката концепция, при която рисковете от започване на нов бизнес са сведени до минимум. Същевременно брокерът е относително независим и може да ползва съвети за развитие във всеки един момент.

„В България няма ясна законова регламентация за брокерската дейност. По този начин всеки човек с повече свободно време и желание, но без никаква компетентност, може да стане брокер. Ето защо потребителите трябва да търсят професионално подготвени консултанти на недвижими имоти, които имат образование и опит и предлагат качествено облужване за цената, която плащат клиентите.“, коментира Теодора Димитрова, изпълнителен директор на „ЕРА България“.

Facebook коментари