fbpx Оптимизъм в мениджърите: 3/4 прогнозират връщане към растежа през 2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Оптимизъм в мениджърите: 3/4 прогнозират връщане към растежа през 2021 г.

Година след като COVID-19 бе обявен за пандемия, изпълнителните директори по света изразяват рекордни нива на оптимизъм относно глобалното икономическо възстановяване. 76% от световните бизнес лидери прогнозират, че икономическият растеж ще се подобри през 2021 г., спрямо едва 22% през 2020 г. и 42% през 2019 г. Това е най-високото ниво на оптимизъм в сравнение с всички резултати от 2012 г. досега.

Това показват резултатите от 24-ото Годишно глобално проучване на PwC сред бизнес лидерите (PwC CEO Survey), проведено сред 5050 изпълнителни директори в 100 държави и територии през януари и февруари 2021 г.

Оптимизмът сред изпълнителните директори по отношение на глобалния икономически растеж е особено силен в Северна Америка (86%) и Западна Европа (76%).

„След тази предизвикателна година и големи икономически затруднения е обнадеждаващо да видим, че бизнес лидерите, отговорни за вземането на инвестиционни решения и наемането на персонал, са предпазливо оптимистични за предстоящата година. Те вярват, че растежът ще се възвърне заради бързото производство на ваксини и тяхното разпространение в много части на света“, коментира Боб Мориц, председател на мрежата от фирми на PwC.

„Изпълнителните директори сега са изправени пред две основни предизвикателства: първо, как да изградят доверие сред широк кръг от заинтересовани страни, чиито очаквания за бизнеса са по-високи от всякога; и второ, как да адаптират своя бизнес и да постигнат устойчиви резултати в бързо променяща се външна среда. Организациите, които се справят успешно, ще бъдат в най-добра позиция да излязат от пандемията като силен, издръжлив и продуктивен бизнес, способен да устои на бъдещи сътресения.“

Увереността за растеж на приходите се възстановява

Бизнес лидерите са по-оптимистични по отношение на перспективите за своя бизнес. Около 36% от участниците в проучването твърдят, че са „много уверени“ относно перспективите на организациите им за ръст на приходите през следващите 12 месеца спрямо 27% през 2020 г.

Наблюдават се големи разлики в отделните отрасли в следствие на разнообразните промени в потребителското поведение, предизвикани от пандемията. Бизнес лидерите от технологичния и телекомуникационния сектор показват най-високи нива на увереност - съответно 45% и 43%, за разлика от изпълнителните директори в секторите транспорт и логистика (29%) и хотелиерство и ресторантьорство (27%), които са най-неуверени.

САЩ - водеща дестинация за растеж

Проучването показва, че на глобално ниво САЩ разширява лидерската си позиция като пазар номер едно, който бизнес лидерите свързват с растежа на организациите си през следващите 12 месеца: 35% от лидерите посочват САЩ за ключов пазар спрямо 28% за Китай. Миналата година разликата между двете страни бе само 1%.

Самите бизнес лидери от САЩ и Китай свързват с растеж и други пазари. Политическата ситуация и съществуващото напрежение оказват влияние върху възгледите на анкетираните в САЩ. Те намаляват акцента си върху Китай като двигател на растежа и насочват предпочитанията и интереса си към Канада и Мексико (ръст от над 78% за тези пазари спрямо 2020 г.). Междувременно, китайските бизнес лидери отбелязват нарастващ интерес към големите икономики на САЩ, Германия и Япония – основни дестинации за експорт.

Останалите страни в топ 5 най-атрактивни дестинации за растеж са Германия на трето място със 17%, Великобритания, въпреки Брекзит, на четвърто (11%), и Индия (8%).

Липса на незабавни мерки срещу изменението на климата

Изпълнителните директори, изразяващи загриженост относно изменението на климата, се увеличават от 24% през 2020 г. до 30% през 2021 г. Това е незначително увеличение, имайки предвид предстоящата Конференция на ООН за климатичните промени (COP26). Същевременно се наблюдава нарастваща тревожност за почти всички заплахи, не само за тези, свързани с изменението на климата.

Проучването на PwC показва, че изменението на климата все още се нарежда на едва 9-о място сред заплахите за растеж. 27% от изпълнителните директори споделят, че „изобщо не са загрижени“ или „не са много загрижени“ за климатичните промени. Това може да се дължи на факта, че изменението на климата не се възприема като непосредствена заплаха за растеж в сравнение с пандемията, прекомерното регулиране, кибер заплахите и др.

Междувременно 39% от анкетираните бизнес лидери смятат, че тяхната организация трябва да предприеме допълнителни действия, за да измери въздействието си върху околната среда. 43% вярват, че организацията им трябва да направи повече, за да разкрие и представи действията си в тази посока. Това е обнадеждаващо, тъй като допълнителна и по-добра корпоративна информация за въздействието върху околната среда е ключова за стимулиране на промяната, необходима за достигане до нетна нулева въглеродна икономика.

Докато 23% от бизнес лидерите планират значително да увеличат инвестициите в инициативи за устойчиво развитие в резултат на COVID-19, почти една трета въобще не планират промени. 60% от изпълнителните директори все още не са включили климатичните рискове в дейностите си по стратегическо управление на риска.

Притесненията относно кибератаки, данъчни политики и дезинформация нарастват

Без изненада, пандемиите и здравните кризи оглавяват списъка със заплахи за растежа, изпреварвайки страха от свръхрегулиране, който традиционно е посочван като най-сериозна заплаха от 2014 г. насам.

С увеличаването на дигитализацията и нарастващите инциденти, свързани с
киберсигурността, кибер рисковете са втората най-важна заплаха, избрана от 47% от участниците в проучването. Бизнес лидерите в Северна Америка и Западна Европа считат кибератаките за по-голяма заплаха дори от пандемията.

Разпространението на дезинформация също се изкачва в списъка (28% срещу 16% през 2020 г.), тъй като оказва влияние върху области като изборни резултати, репутация и общественото здраве – като по този начин спомага за общия спад на доверието сред обществото.

Въпреки че миналата година несигурността относно данъчните политики се класира извън десетте най-големи опасения за изпълнителните директори (19%), тази година тя заема 7-мо място с 31% - бизнес лидерите следят нарастването на заемите на държавно ниво и осъзнават, че бизнесът може да очаква увеличение на приноса си, свързан с данъците.

Инвестиции в дигитализация – инвестиции в бъдещето

Близо половината от изпълнителните директори (49%) очакват да увеличат разходите си за дигитална трансформация с 10% или повече.

Въпреки нарастващото ниво на загриженост относно кибератаките, засега изпълнителните директори не са предприели конкретни действия. По-малко от половината бизнес лидери, които планират засилени инвестиции в областта на дигитализацията, също смятат да увеличат разходите си за киберсигурност и поверителност на данните с 10% или повече.

Все повече изпълнителни директори (36%) планират да използват автоматизация и технологии, за да направят работната си сила по-конкурентоспособна. Това е два пъти повече от дела на изпълнителните директори, които са отговорили същото през 2016 г.