fbpx Отлични условия за почивка и бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отлични условия за почивка и бизнес

Докато навън падат снежинките, а температурите се готвят да ударят поредни рекорди с градуси под нулата, мисълта за някое топло, екзотично местенце сгрява. Затова да хвърлим поглед към остров Мадейра, за който и в България вече се предлагат пътувания. Тази европейска дестинация от висока класа е добре известна по света. Островът със собствено управление е неделима част от Португалия, която е пълноправен член на Европейския Съюз (ЕС). Освен с туристически атракции, в последно време Мадейра привлича и с изключително изгодни условия за развитие на бизнес.

За да се развие икономиката на острова и да се привлекат чужди инвестиции е създадена Индустриалната свободна търговска зона (IFTZ). Географ-ското разположение на острова, което го поставя в известна изолация, липсата на природни ресурси и изключителната зависимост от туризма мотивират създаването на зоната. Сега тя играе важна роля в развитието на икономиката на Мадейра, като привлича нови инвеститори и предоставя отлични

Условия за международен бизнес
Свободната зона на Мадейра предлага данъчни и митнически облекчения, които формират един уникален икономически пакет. Мадейра е особено благоприятен район за компаниите, които оперират от там на пазарите на ЕС като предлага ефективно намаляване на митата, данъците и таксите. По отношение на митата действат особени разпоредби на Съвета на Европа, специално одобрени за зоната на Мадейра. Това е уникално преимущество в рамките на ЕС.


На остров Мадейра се прилагат и особени разпоредби за корпоративния данък и данъка върху местния доход за чужди лица, в сила до 2011 год. Друго предимство са ниските оперативни разходи. Модерните телекомуникации осигуряват достъп до цял свят. Островът има политическа и икономическа стабилност. Климатът е умерен, без големи температурни разлики през годината.

Инфраструктура на Зоната
Зоната разполага с площ от 130 хектара, обособена в три сектора. Всеки сектор има изградена инфраструктура - вода, канализация, електрозахранване и телекомуникации. В зоната има морски терминал, пригоден за интензивни товарно - разтоварни дейности. Сега той се разширява и оптимизира, за да стане главното пристанище на острова до края на 2004 година. Новото международно летище на Мадейра е само на 8 км от Зоната и е изключително удобно за въздушни превози. Пътната мрежа на острова е добре развита.

Инвеститорите
Над 40 компании от областта на електрониката, козметиката, пластмасите, хранителните продукти и строителни материали използват предимствата на острова. В процес на регистрация са други 20. Компаниите са от Португалия, Италия, Франция, Великобритания, Бразилия, Южна Африка и др.
Какви предимства дава определението на острова като "Най-отдалечен район"

Остров Мадейра е признат официално от ЕС в чл. 299 на Амстердамския договор като "Най-отдалечен район". Този член гласи, че такива райони трябва да бъдат обект на преференциални грижи по отношение на таксите, свободни търговски зони и финансова помощ. Има основателни причини да считаме, че зоната на Мадейра и занапред ще продължава да бъде едно особено място за международния бизнес в рамките на Европейския Съюз.

 

Полезна информация

Остров Мадейра има площ от 741 кв.км. Той отстои на час и половина по въздуха от Лисабон. Заедно с още три острова е открит през 1418 год. от португалците. Климатът е изключително мек през цялата година - през лятото около 220C, а през зимата 160C.
За посетителите от страните по Шенгенското споразумение няма визови ограничения. Посетители от други страни трябва да притежават освен валиден паспорт и Португалска виза, ако такава се изисква при посещение на ЕС за граждани на съответната страна. Ваксинации не се изискват.
Няма ограничения за предмети, които се внасят на островите. Ако обаче тяхното количество е значително, тогава митническите власти могат да изискат документ удостоверяващ, че предметите са за лично ползване.

Работното време на банките е от 08.30 до 15.00 часа. Обменните бюра работят от 09.00 до 13.00 и от 14.00 до 19.00 всеки ден, а в събота от 09.00 до 19.00 часа. Извън тези часове валутна обмяна може да се извърши в бюрата по хотелите.
Официалният език е португалски, но почти всички говорят английски. Паричната единица е евро. Напрежението на електрическата мрежа е 220 волта.
Мадейра е една от най-сигурните и безопасни туристически дестинации в света. Обслужването е перфектно. Сметките в хотелите и ресторантите обикновено включват такса обслужване. Нормалният бакшиш е 10%.