Мениджърите споделят

Пет съвета за успешен бизнес

Всички те са успели и да доказали, че могат да управляват големи компании. След като списанието написа своята десетгодишна история, се обърнахме към тях, за да ги помолим да споделят своите успешни формули.  

Николай Ялъмов – председател на Борда на директорите на Финансова група Капман

1. Не поемай ангажименти, които не можеш да изпълниш. Първото и основно правило, което трябва да се следва е да не се поемат ангажименти, ако не е ясно как ще ги изпълниш или дали ще ги изпълниш. По-добре да кажеш „Mоже би“ или „Ще направя каквото мога“, когато не си сигурен в изпълнението, отколкото да излъжеш.

2. Върви срещу стадото. Много често в икономиката и в бизнеса има „модни“ сфери и дейности. Например в даден момент е на мода строителният бизнес, възобновяемите енергийни източници, раздаването на бързи кредити и т.н., след което модата отмира или пазарът се уравновесява. Междувременно голяма част от увлеклите се по модната тенденция регистрират загуби.

3. Не инвестирай в бизнеси, изискващи голям персонал. Човешкият фактор е обременен с най-много риск във всеки един бизнес. Хората, мениджърити или служителите в йерархичната структура могат да съсипят и най-добрия бизнес с решения и действия, взети под влияние на странични фактори, нямащи нищо общо с конкретната работа. Не рядко са случаите на умишлено ощетяване на работодателя с някаква цел.

4. Инвестирай в бизнеси, неразвити на местния пазар. Няма нищо лошо да се взаимства работещ успешно чужд модел и да се приложи на местния пазар. Този подход дава предимството да си един от първите в нов сектор, който ще се развие в бъдеще. В същото време рискът е лимитиран поради факта, че това вече работи някъде.

5. Опирай се на традиционните технологии. Един от най-големите рискове в бизнеса е да избереш неналожен, „иновативен“ и много изгоден финансово модел на проект или технология. Над 80% от иновациите никога не проработват и шансът от изгубването на цялата инвестиция е огромен. Развитието на иновации може да се причисли по-скоро като хоби отколкото като бизнес.
И за финал…Винаги се опитвай да извличаш поуки за себе си от грешно взетите решения!

Камен Колчев, Главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг

1. Да създаваш поминък. Това, в което съм вярвал и времето го е доказало е, че можеш да печелиш, като си създадеш поминък, в който си последователен. Бързите пари много бързо изчезват. Трябва да имаш цел и да следваш ценностите си. Изкушение е да спечелиш бързо, но то се случва еднократно и от това не се създават компании с история.

2. Да си последователно почтен с клиентите си и партньорите си. У нас хората са много недоверчиви, защото живеят в доста негативна среда и често са били мамени. За да ти имат доверие за бизнес, трябва да си последователен в грижата за интересите на клиента. Така ще ти се доверят дългосрочно. По-добре е да изгубиш евентуална сделка веднъж, но да спечелиш дългосрочно доверие. Това винаги се отплаща. Устойчивият бизнес се базира на дългосрочни партньорства.

3. Да слушаш внимателно клиентите си. Добрите бизнес идеи не изникват изведнъж. Те се появяват, когато познаваш задълбочено пазарите си и много внимателно слушаш хората, на които предоставяш продукти и услуги.

4. Да отглеждаш добър мениджърски екип. Една птичка пролет не прави. Човек може да започне сам бизнес, но няма да го развие, ако няма добър мениджърски екип. А той не се случва отведнъж и не просто се управлява – трябва да го отглеждаш.

5. Да имаш здрави нерви, за да оцеляваш, въпреки всички пречки за бизнеса в България. Не бих искал да споменавам „петте правила на лошия бизнес“, които обаче винаги са били любими на държавата и пречат на нормалните компании всеки ден.  В нашата икономическа среда развиването на бизнеса често се оказва оцеляване въпреки нежеланието на държавата да има развиващ се бизнес. 

Рафал Валентинович, генерален директор на „Рено Нисан България“

1. Планирай - Изключително важно правило. Често тази основна дейност в бизнеса е доста слаба страна на мениджърите в България. Да не планираш е равностойно на това да планираш да се провалиш.

2. Прави каквото казваш и казвай какво правиш. Лично аз много държа на думата си и вярвам, че често това е по-силно от един договор. По този начин се гради добра репутация.

3. Не забравяй откъде идваш. Опитът, който натрупах по време на трудните времена в Полша през 90-те години ми помогна много за личностното израстване (бел.ред. Валентинович е роден в Полша). Трябва да помним и се учим от миналото, за да вървим успешно напред.

4. Никога не игнорирай конкуренцията - да се учиш от конкуренцията е много полезен и освен това безплатен урок. Арогантността в бизнеса е качество, което никой не харесва.

5. Развивай служители си – те са 90% от твоя успех. Това е може би най-трудната задача, но и най-съществената за всеки бизнес. Добрите и обучени хора са най-голямото предимство на вашата компания. Бизнесът в България е толкова малък, че не можем да си позволим да сме посредствени, просто трябва да сме най-добрите!
 

Facebook comments