Практически съвети за MBA обучение

Средно една МВА програма е с продължителност 16 месеца (между 11 и 24 месеца), таксата за обучение е 50 000 Евро (10 000 – 100 000 евро), избора на най-подходящата програма може да отнеме до 2 години, ако не ползвате експертна помощ при която процесът се свежда до 1-2 месеца, подготовката и таксите за едно явяване най-често изискваните тестове при кандидатстване (GMAT и ТOEFL) изисква мин. 500 - 600 Евро, а за постигане на висок резултат, който е важен за прием и евентуално за стипендия, се изисква по-продължителна подготовка и често, повече от едно явяване на GMAT.

Facebook comments