fbpx Предстои конференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предстои конференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти

Предстои конференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти

На 7-8 ноември 2011 г. в Кемпински Хотел Зографски, София, България ще се продеве конференцията за инвестиционни проекти и пазар на имоти «BalREc – Очаквания и реалности».
Някои от по-важните теми, които ще бъдат засегнати по време на събитието, са “Икономика и инвестиции: желания и реалности”, “От началото на жилищния бум до днес: еволюция и революция в качеството на живот”, “Туризъм, хотели и втори дом”, “Офис сградите: количествени натрупвания, качествени изменения”, “От площада до пазара: търговските центрове”, “Зелените сгради: твърде високи очаквания или твърде ниски цели?”, “Статутът на паметник: ненужна тежест или добавена стойност за недвижимия имот”, “Цената на първокласната архитектура”.
BalREc събира експерти от най-активните компании от сферата на инвестиционните проекти в България: инвеститори, банки, консултанти, строителни компании, архитекти, пропърти и проджект мениджмънт, с цел да се дискутират и анализират тенденциите на пазара при отделните сегменти – офис, търговски, индустриални, жилищни и ваканционни проекти, икономическия климат като фактор за развитието на проектите, проблемите, които инвеститорите срещат, и добри практики и модели за стимулиране на продажбите.