fbpx Росен Караиванов и Параскев Бенчев, управители на Тим ВИЖЪН България: Няма устойчив бизнес без добра идея | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Росен Караиванов и Параскев Бенчев, управители на Тим ВИЖЪН България: Няма устойчив бизнес без добра идея

Мениджърите споделят, сезон 6, част 9

Росен Караиванов и Параскев Бенчев, управители на Тим ВИЖЪН България: Няма устойчив бизнес без добра идея

През тази година изцяло българската технологична компания Тим ВИЖЪН България навърши 20 години. За изминалите години, равносметката и предизвикателствата на времето днес, разговаряхме с двамата управители на компанията Росен Караиванов и Параскев Бенчев.

Когато се обърнете назад във времето, кои са значимите стъпки за вашата компания, които Вие определяте като основни и които са довели до 20-годишна история?

Росен Караиванов: Няма устойчив бизнес без в основата му да стои добра идея, подкрепена с много работа и търпение. Тим ВИЖЪН България е създаден благодарение на визията на нашия основател, Румен Христов, който още в далечната 1999 г. осъзнава, че развитието на бизнеса задължително трябва да бъде подкрепено от технологиите и пазара има нужда от надеждни и компетентни внедрители, способни да превърнат един стандартен софтуер в истинско корпоративно решение. Така се появява Тим ВИЖЪН България – първият в страната партньор на ERP решението Navision. Партньорствата с Navision, Microsoft (след като компанията придобива и започва да развива Navision) и, на по-късен етап, с Tableau са основополагащи моменти в развитието на компанията.

Другото, което няма как да пропуснем, е доверието, което ни гласуват клиентите през годините. Започвайки от първия ни клиент „Рувекс“ АД (който е с нас вече 20 години) и минавайки през многобройни български и чужди компании, всеки един от проектите, които сме реализирали, ни е помагал да се развием и утвърдим като експерти в своята област.
Не на последно място – компанията нямаше да е това, което сме днес без нашия екип. През дългата ни история, стремежът винаги е бил насочен към изграждане на силен и сплотен екип, отношенията, в който стъпват на доверие, добра комуникация и лоялност. Неслучайно идеята за екипност (TEAM) е заложена още в името ни.

Кои са принципите и стълбовете, на които се гради вашата компания, кои са ценностите ви?

Параскев Бенчев: Принципите на Тим ВИЖЪН България са формулирани най-ясно в нашата мисия и са неизменни до днес, а и занапред. Изграждаме бизнеса си около твърдото убеждение, че за нашите клиенти трябва да бъдем не просто доставчик на услуга, а надежден и дългосрочен партньор, който насърчава и допринася за техния успех чрез предоставяне на цялостни бизнес решения.

Да вникнем в същността на бизнеса на клиента и да намерим начин, по който да му помогнем да реши специфичните си проблеми за нас е от първостепенно значение, наред с индивидуалното отношение и безкомпромисното качество на цялата ни дейност, като се започне от анализа на процесите, през самото внедряване, обучението на потребителите и последващата поддръжка. Вярваме, че това е правилният начин да заслужим и задържим доверието на клиентите си и ще продължим да се ръководим от тази философия и занапред.

Колко трудно е внедряването на едно ERP, CRM или BI решение в дадена компания? Какво трябва да знаят фирмите, когато предприемат такава стъпка?

РК: Дали внедряването на система за управление или анализ ще бъде лесно или трудно зависи до голяма степен от клиента. Още обмисляйки нуждата от подобен род система, компанията-клиент трябва много точно да дефинира целите си, резултатите, които иска да постигне и проблемите, които иска да реши чрез софтуера. Когато всичко това е обмислено и взето под внимание, процеса по внедряване протича много по-гладко и с по-голям шанс за успех. За съжаление, такива идеални случаи са рядкост. Именно тук идва ролята на внедрителя, който, стъпвайки на своя опит и експертиза в съответната индустрия, може да контролира процеса и да съдейства на клиента да използва внедряването за цялостна оптимизация на своите бизнес процеси.

ПБ: Това, което с което компаниите трябва да са наясно още преди предприемането на първите стъпки, е че това не е еднократна покупка, а процес, изискващ дълбока ангажираност от страна на екипа на клиента. И, макар че системата със сигурност ще доведе до облекчаване на текущите бизнес процеси, като цяло тя е насочена към обслужване нуждите от информация на ръководството на компанията, за да може да реагира бързо и адекватно с точните мениджърски решения.

Кои са Вашите лични правила в управлението на компанията, които спазвате?

Р. К.: Като част от екипа на компанията повече от 18 години, личните принципи, които прилагаме в управлението ѝ до голяма степен отразяват нейната философия. Надеждност, коректност и човечност във всички взаимоотношения са принципи, които двамата с Параскев се стараем да прилагам във всеки аспект на работата си. Това, което лично на мен винаги ми е помагало да бъда коректен и обективен в решенията си, е твърдото убеждение, че не бива да постъпваш с хората, били те клиенти или екипа на Тим ВИЖЪН България, така както не искаш да постъпват спрямо теб самия.
При управлението на компанията се стараем да даваме максимална свобода и поле за изява на екипа си, но никога не забравяме, че ръководството е това, което носи отговорността за нейния просперитет.

Казват, че човек се учи от грешките. В една компания, каква е цената на грешките?

Р. К.: В бизнеса, както и в живота, грешките са част от растежа. Те са нещо, което трудно можем да избегнем изцяло, но ако трябва да посочим едно нещо, с което плащаме за грешките в бизнеса, то това е доверието. Когато грешките разклатят доверието в компанията и нейните способности като цяло, последиците са необратими.

П. Б.: Друга тежка цена, която ръководството на една компания може да заплати за своите грешки, е загубата на ценен член на своя екип. А в дългосрочен план тази цена винаги е много по-висока от чисто финансовите резултати или пропуснатите ползи.

Конкурентоспособен ли е българският бизнес днес?

РК: В наши дни пазарът не търпи бизнес, който не е конкурентоспособен. Със световната глобализация и ниските бариери за навлизане на чужди пазари, конкуренцията отвън, както и на локални ниво, е смазваща и компаниите, които не могат да поддържат темпото, са обречени. В този контекст, българския бизнес е напълно способен и подготвен да се конкурира във всяко едно отношение. Нашата практика ни е срещнала с много компании, които са лидери в своя бранш както на българския, така и на международните пазари. 

В ерата на Дигитална революция 4.0, Интернет на нещата и изкуствения интелект, как се променят компаниите? В каква посока трябва да е трансформацията?

Р. К.: Наричат нашето съвремие „Епоха на данните” и именно това е посоката, в която се променят и ще продължават да се променят компаниите. Пълноценното използване на огромните обеми информация, които ни заобикалят, е движещата сила зад дигиталната трансформация на бизнеса. Навлизащите нови технологии в самата си същност помагат на фирмите да превърнат данните в свое предимство и да преминат от икономика на прогнозите и предположения в такава на решения, базирана на информация. Свързаната среда и използването на данните разкриват много нови хоризонти и дават възможност на компаниите да предложат на клиентите си продукти и услуги, които са релевантни и силно персонализирани – точно това, което очаква съвременния потребител.
За да са в крак с новите технологии обаче и да се възползват пълноценно от всички техни предимства, компаниите трябва сериозно да инвестират в развитие на работната си сила. Дигитализацията изисква нов тип работна сила, притежаваща съответните знания и умения, които могат да вървят в крак с динамичното развитие на технологията.

Мислите ли, че роботите ще ни „превземат” или ще имаме мирно съжителство с тях? Ще бъдат ли те по-умни от нас?

П. Б.: Изкуственият интелект и самообучаващите се машини вече са ежедневие, а не нещо, извадено от научнофантастичен роман. В нашия бранш, всяка нова версия на софтуерните решения, с които работим, включва все повече и повече елементи на AI, насочени към това да съдействат за постигане на по-голяма бързина и ефективност при работа. Ние виждаме бъдещото развитие на тези технологии не като заплаха или конкуренция, а по-скоро като симбиоза между хора и системи, така че системите да имат подпомагаща роля и да изпълняват рутинни, повтарящи се дейности, а хората да могат да се съсредоточат върху аналитични и креативни задачи, които са наша сила.

Накратко, умните машини ще ни помогнат да станем по-добра версия на самите себе си, правейки ни по-бързи, по-прецизни и по-креативни. Те обаче никога няма да могат да заменят или изместят изцяло човешкия елемент.

Смятате ли, че България е добро място за правене на бизнес?

Р. К.: Трудно е да се даде еднозначен отговор на подобен въпрос. Потенциалните възможности, които предлага нашия пазар са големи, но има фактори, които могат да се окажат спирачка за бизнеса. Сред тях на първо място бих посочил прибързаното приемане на зле обмислени нормативни актове - веднага давам пример с всеизвестната Наредба Н-18, предвидена да регулира продажбите с плащане в брой и фискалните устройства, която обаче се превърна в болна тема за бизнеса в последната година. Приемането ѝ далеч не доведе до изпълнение на възлаганите ѝ очаквания, но същевременно струва на бизнеса редица допълнителни разходи и затруднения.

Къде виждате Тим ВИЖЪН България след 20 години?

П.Б.: Това е твърде дълъг период, за да можем да направим дори бегли предположения, особено при темповете, с които се развиват технологиите в нашия бранш. Уверени сме обаче, че и след 20 години Тим ВИЖЪН България ще продължава да бъде сред лидерите в сферата на системите за бизнес управление и ще продължава да подпомага компаниите да превърнат своята визия за развитие в реалност.