fbpx В Русе се отчита икономическа активност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

В Русе се отчита икономическа активност

Износът и потреблението отбелязват икономически ръст в национален план. Кредитите за бизнеса също отбелязват ръст през последните месеци. Продължава и активното създаване на нови предприятия, като всяка 8-ма фирма, действаща на пазара в момента, е нова. По отношение структурата на местната икономика на област Русе, секторите, които генерират най-много приходи, са търговия (44%), преработвателна промишленост (34%), земеделие (7%) и транспорт и складиране (6%). По данни на НСИ 69 хил. души са наетите в област Русе средно за 2013 г. Те работят основно в преработвателната промишленост, производството на облекла, мебели, метални изделия, машини и оборудване, хранителни продукти и др. Русе е сред индустриалните градове, в които икономическата активност на населението се стабилизира. Положителен знак за региона е и нарастването на оборотите на фирмите, както и възстановяването на инвестициите след ниските нива от 2010 г. Те възлизат на 422 млн. лв. през 2012 г. спрямо 348 млн. лв. през 2010, според данни на НСИ.