фирма

Вече всяка уважаваща себе си фирма отделя средства за коледни подаръци на своите клиенти и партньори. Така благодарим на онези, които са ни подкрепяли и им напомняме дискретно за себе си. Календарът е един от най-полезните бизнес-подаръци. Поставено на календар вашето фирмено послание е пред очите на клиентите ви минимум осем часа през около 300 дни в годината. Кой друг рекламен носител може да се похвали с такова постоянно и полезно присъствие, при това за минимум средства?
Г-н Аспарухов, учил сте журналистика. Защо оставихте тази професия? - Да, всеки се е занимавал с неща, които не са му работа - това е в кръга на шегата, разбира се. При мен стана така, че превърнах хобито си в професия. Така, навремето компютрите ми бяха в тази категория на занимания, а какво се получи... Но все още са ми хоби. А къде остана журналистиката? В това, че четете почти всички списания на българския пазар?
За упражняване на търговска дейност в Германия може да се избира между следните правни форми - еднолична фирма, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, ООД & Ко., акционерно дружество и съдружие на лица, упражняващи свободна професия. 99,6 % от фирмите в Германия са представители на малките и средни предприятия, като в тях работят 64,8% от трудещите се в страната. Немското законодателство дели фирмите от този сектор на мик-ропредприятия, малки и средни предприятия. Микрофирми с персонал до 10 души са около
Швейцария е една от най-привлекателните страни за бизнес и неслучайно там са съсредоточени голяма част от инвестициите на компании от цял свят. Все повече се увеличават възможностите за бизнес между България и Швейцария, а точната информация спестява много време и усилия. От 2004 г. у нас съществува българо-швейцарската консултантска фирма "Униконсулт".
Рудолф Кноблаух е роден през 1951 г. в Аарау, Швейцария. През 1976 г. завършва Университета за стопански и социални науки в Сан Гален, като специализира "външностопанска политика в развиващите се страни". През 1979 г., получава титла доктор по икономическите науки. През същата година той постъпва на работа в швейцарското външно министерство.
От 2000-та година нашата фирма разполага със собствена модерна производствена база, която е оборудвана с нови или рециклирани универсални и специализирани металообработващи машини. Това е продиктувано от изискванията на пазара за високо качество на продукцията. Обръщаме особено внимание на износо-
"Форем Консултинг" е независима консултантска фирма, която развива дейност в България и на Балканите. Фирмата е привлякла професионалисти и от международни консултантски компании, които работят в България.
"Аз съм създал тази фирма и знам много добре какво искам и как да го постигна и служителите ми го знаят, нали тук работят. Клиентите и контрагентите се интересуват само от цени, не от мисии." По този начин ми отговори един предприемач, когато го попитах какви са визията, мисията и целите на фирмата, която е създал и управлява и дали неговите служители, клиенти и контрагенти ги знаят и подкрепят. Но дали наистина е така?
Фирма "ВСК КЕНТАВЪР" ЕООД - София с едноличен собственик инж. Веселин Стоименов Кръстев и прокурист/управител Мариана Печеян е основана през 1993 г. и е 100% частна собственост. Фирмените регистрации са три:
Съставянето на бизнес план се налага поради няколко основни причини: - Изготвяйки бизнес план, вие описвате и структурирате идеите си последователно и аргументирано. - Бизнес планът е критерият по който банките и инвеститорите преценяват дали да ви отпуснат средства. - В него залагате определени фин