развитие

18 Юни 2012

Земеделците познават програмата за развитие на селските райони

Повече от половината население в страната познава Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, сочат данни от социологическо проучване. Почти всеки втори човек (49.6%), или близо половината от населението като цяло е запознато в поне минимална степен с Програмата за развитие на селските...
21 Октомври 2011

Камен Колчев, Председател на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг, член на УС на КРИБ

Потенциалът за развитие на цялата икономика е в „избелването“ на бизнеса

Г-н Колчев, преди шест месеца, когато разговаряхме с Вас, бяхте умерен оптимист по отношение развитието на България и икономическия ръст. Продължавате ли да поддържате този оптимизъм? - Продължавам да гледам на икономическото ни развитие с умерен оптимизъм. С оптимизъм – защото...
19 Октомври 2011

Стартира нова мярка от програмата за развитие на селските райони

Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони. Целта на новата мярка, е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на...
07 Септември 2011

Ще увеличим капитала си Банката за развитие на Съвета на Европа

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на капитала на България в Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). България е член на най-старата международна финансова институция от 1994 г. Към 31.12.2010 г. записаният капитал на страната ни в БРСЕ...
09 Юли 2011

Икономистът Петър Ганев, Институт за пазарна икономика:

Когато се създават нови работни места, възстановяването ще се усети от всички

Позитивните новини за износа на България са факт още от края на миналата година, но реално икономическата ситуация на обикновения гражданин не се е подобрила. Вътрешното потребление продължава да свива размерите си, въпреки че в доста браншове отчитат известно “раздвижване”. За истинските...
22 Юни 2011

1/3 от софийските гимназисти ще се развиват в сферата на бизнеса и комуникациите

Общо 33% от гимназистите в София имат нагласата да се развиват в сферата на бизнеса, комуникациите и обслужващите дейности, показаха резултатите от проучване, базирано на тест за кариерна ориентация, подготвен от експерти на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Проучването включва...
09 Юни 2011

Вярата в компанията е от съществено значение

Според проучване, реализирано от Accenture, 96% от главните изпълнителни директори на глобални компании смятат, че въпросите, свързани с устойчивото развитие, ще бъдат определящи за успеха на бизнеса изцяло ще залегне в стратегията и операциите на компанията. Според 72% от топ мениджърите причините...
16 Септември 2004

Разработване на малък фирмен проект- възможност за обучение и развитие на екипи

Забързаният ритъм на съвременния бизнес води до необходимостта от непрекъснато обучение и развитие на фирмения персонал. От тази тенденция не избягват и малките фирми. Особено тези, които вече имат стабилни пазарни позиции и осъзнават ключовата роля на знанията и уменията на хората си за...
16 Юли 2004

Специфични особености на автомобилния пазар в България

България днес разполага с един от най-високо амортизираните автомобилни паркове в Европа. Това поставя много сериозни проблеми, свързани със сигурността на движението по пътищата и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия, както и проблеми с екологичната среда в големите и транзитни...
16 Януари 2004

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

Във време, когато оборудването, технологиите, финансите са леснодостъпни за всички конкуренти в даден бранш, една компания може да излезе напред само ако успява да подбира и управлява персонала си по най-добрия начин. Това означава създаване на подходяща мотивация и организационен климат.
През...

Страници