fbpx развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

развитие

Повече от половината население в страната познава Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, сочат данни от социологическо проучване.
Камен Колчев, Председател на СД на ЕЛАНА Финансов Холдинг, член на УС на КРИБ
Г-н Колчев, преди шест месеца, когато разговаряхме с Вас, бяхте умерен оптимист по отношение развитието на България и икономическия ръст. Продължавате ли да поддържате този оптимизъм? - Продължавам да гледам на икономическото ни развитие с умерен оптимизъм.
Стартира нова мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори” от програмата за развитие на селските райони.
Правителството одобри и предлага на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на капитала на България в Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). България е член на най-старата международна финансова институция от 1994 г. Към 31.12.2010 г.
Икономистът Петър Ганев, Институт за пазарна икономика:
Позитивните новини за износа на България са факт още от края на миналата година, но реално икономическата ситуация на обикновения гражданин не се е подобрила. Вътрешното потребление продължава да свива размерите си, въпреки че в доста браншове отчитат известно “раздвижване”.
Общо 33% от гимназистите в София имат нагласата да се развиват в сферата на бизнеса, комуникациите и обслужващите дейности, показаха резултатите от проучване, базирано на тест за кариерна ориентация, подготвен от експерти на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Според проучване, реализирано от Accenture, 96% от главните изпълнителни директори на глобални компании смятат, че въпросите, свързани с устойчивото развитие, ще бъдат определящи за успеха на бизнеса изцяло ще залегне в стратегията и операциите на компанията.
Забързаният ритъм на съвременния бизнес води до необходимостта от непрекъснато обучение и развитие на фирмения персонал. От тази тенденция не избягват и малките фирми. Особено тези, които вече имат стабилни пазарни позиции и осъзнават ключовата роля на знанията и уменията на хората си за запазването и развитието на тези позиции. В България вече се предлагат разнообразни форми на обучение, между които можем да изберем най-подходящия курс или тренинг за работещите във фирмата.
България днес разполага с един от най-високо амортизираните автомобилни паркове в Европа. Това поставя много сериозни проблеми, свързани със сигурността на движението по пътищата и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия, както и проблеми с екологичната среда в големите и транзитни населени места. България не е производител на леки автомобили, които са преобладаващата част от автомобилния парк. Паркът от автомобили се попълва от внос. По-голямата част от внасяните автомобили са употребявани.
Във време, когато оборудването, технологиите, финансите са леснодостъпни за всички конкуренти в даден бранш, една компания може да излезе напред само ако успява да подбира и управлява персонала си по най-добрия начин. Това означава създаване на подходяща мотивация и организационен климат.