риск

05 Ноември 2014

В Еврозоната се забелязва бавно възстановяване

Световната икономика навлиза в ясно очертана, но все пак още бавна, фаза на възстановяване. Според специалистите от Кофас, няколко са факторите, които обясняват този пост-кризисен възход. Те обхващат високите равнища на публичен и частен дълг, динамика на кредитирането от преди кризисните равнища,...
13 Август 2014

Може да изгубим евросредства за земеделие

Има риск България да загуби близо 2 млрд. лева европейски средства за земеделие, съобщи министърът на земеделието в служебното правителство Васил Грудев. Част от парите са вече разплатени през 2013 г. от бюджета, останалите са за проекти по Програмата за селските райони, които трябва да бъдат...
23 Юни 2014

Еврозоната показва растеж

През първото тримесечие на 2014 г. ускореният глобален ръст беше потвърден: според прогнозата на Кофас след 2,6% през 2013 г. той ще нарасне до 3% през 2014 г. и до 3,3% през 2015 г. В еврозоната (очакванията са за 1.1% ръст за годината) бавно, но сигурно се възстановява след два сериозни спада....
28 Април 2014

Коучинг за начинаещи предприемачи

За да бъде успешна една коучинг програма за млади (в смисъл на скорошни) предприемачи, мениджъри и собственици на малки компании, водещият сесиите трябва да осъществи три неща:1. Да уважава уникалния начин, по който предприемачите действат. Най-честата диагноза е пълно объркване, много стрес,...
11 Април 2014

Икономиките се възстановяват, но рисковете за бизнеса остават

Политическата и икономическата среда в световен мащаб и в страната ни все още е достатъчно несигурна, въпреки наблюдаваните редица признаци за възстановяване. Това продължава да поставя необходимостта от управлението на рисковете в центъра на дейността на компаниите. Това е един от основните изводи...
02 Април 2014

Международните стандарти за оценка ще намалят риска на пазара на имоти

Международните стандарти за оценка на недвижими имоти, както и разминаването между настоящите методи и очакванията на инвеститорите бяха сред ключовите теми на състоялата се днес RICS конференция. Форумът се провежда за първи път в България и е организиран от Forton и Камарата на професионалните...
14 Октомври 2013

Рисковете в три сектора в Европа се увеличават

Химическият, фармацевтичният и автомобилен сектор се характеризират с увеличени кредитни рискове в Европа, става ясно от актуалната секторна панорама на Кофас. Специалният показател, разработен от икономистите в компанията и базиран на платежната история на компаниите, дава предупредителни...
25 Март 2013

Търговията с развиващата се част на Азия е най-рискова

Въпреки динамичния ръст, оценен на 5.1% през 2013 г., и подобрените вътрешни основи, рисковете в развиващите се страни не са изчезнали напълно, а са променили формата си, коментират специалистите от Кофас. В политически план напрежението се изостря, както се вижда от протестите в Северна Африка и...
02 Ноември 2012

България няма риск да фалира

България е с ниски нива на риск от държавен фалит за разлика от други южни европейски страни, каза по време на Форумът „Управление на кредитния риск – ефектът на вълната” проф. Едуард Олтман, създателят на формулата, която изчислява след колко време една компания ще влезе в ликвидация. Като страна...
26 Септември 2012

Застраховката на кредитен риск дава сигурност

Повече от 60 финансови директори и риск мениджъри, както и управители на компании в страната, взеха участие в първия Coface семинар по управление на търговските рискове в страната на тема „Интелигентен и устойчив растеж чрез управление на търговските рискове”.
Милена Виденова, Управляващ...

Страници