fbpx Безработни са включени в програми за обучения и квалификации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безработни са включени в програми за обучения и квалификации

6384 безработни и заети лица са включени през март в схемите по ОП"Развитие на човешките ресурси". Повечето от тях са включени в обучение за придобиване и повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности. По схема "Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България" през март са включени 118 младежи, предоставени са посреднически услуги след обучение на 23 души, а в заетост след обучение са включени 28 младежи. В обучение по схема "Отново на работа" през март са включени 73 безработни лица и в инструктаж 9 безработни лица. Обучение са завършили 69 лица, а инструктаж - 7 лица. В заетост по проекта са включени 106 лица. По Схема "Развитие" в обучение през март са включени 3288 лица, успешно са завършили обучение 2 666 лица, а в заетост след обучение са включени 1 704 лица.

По схема "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" през месеца в заетост са включени нови 117 лица. 

По схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - фаза 2, през март в обучение за придобиване на професионална квалификация са включени 792 лица, а в обучение по ключови компетенции - 622 лица. Броят на успешно завършилите обучение е съответно 353 и 512 заети лица.  Ваучери за включване в обучение по схема "Адаптивност" през месеца са получили 112 лица. В обучение са включени 129 души. Средства за транспорт са ползвали 12 лица.