fbpx Бизнесът и здравето | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът и здравето

Ето, че станахме "страна с функционираща пазарна икономика". След 15 години опити и грешки, за повечето стоки и услуги като че ли се формираха "пазари", в който действат пазарните принципи. Но макар и приватизирани, редица отрасли останаха обект на значително вмешателство от страна на държавата, което на практика забавя тяхното развитие и създава условия или за необосновано забогатяване, или за "кретане на ръба на оцеляването" на субектите в тях, вследствие на изкривените условия за конкуренция.

Един от тези отрасли е фармацията и търговията с лекарствени средства. Обгрижването от страна на държавата донякъде е разбираемо. Безспорно е, че продуктите и начинът на разпространението им трябва да удовлетворяват някои минимални изисквания за безопасност. Но това важи със същата сила и за хранителните продукти. Докато в бизнеса с храни и напитки като че ли има по-широко прилагане на пазарните принципи, с лекарствата това не е така. Разликата е в наличието на "Национална здравно-осигурителна каса" и липсата на "Национална хранително- осигурителна каса", която да се явява най-големият клиент на пазара... Дебатът "какво да се прави" не е от вчера. Примери също изобилстват - както на успешни, така и на фалирали модели...

Заслужава внимание инициативата за саморегулиране в бранша - чрез създаване на законов регламент за ролята и функциите на съсловната организация - Съюзът на фармацевтите в България. На пръв поглед изглежда по-уместно регламентът да се създава от професионалисти - практици, в условия на "прозрачност", отколкото от чиновници - регулатори по занятие, а не по призвание. Ролята на държавата би трябвало да бъде на гарант за прилагане на регламента. Има, обаче, и един присъщ парадокс в този отрасъл, ако се разглежда като класически бизнес модел: колкото по-добър е продуктът, толкова по-малко печалба (нали всички боледуващи биха оздравели, и не биха купували лекарства..!). Този парадокс поражда редица въпроси, на които ние няма да търсим отговорите.

Надявам се, че с информацията по темата ще допринесем в намирането на някои решения, както и ще сме полезни на хората, решили да се захванат с този бизнес.