fbpx Бизнесът остава институцията с най-голямо доверие в света. Социалните мрежи са на последно място | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът остава институцията с най-голямо доверие в света. Социалните мрежи са на последно място

Водеща снимка
Да

Бизнесът остава институцията с най-голямо доверие в света. Социалните мрежи са на последно място

Бизнесът е единствената глобална институция, която се възприема като компетентна и етична, показват резултатите от Edelman Trust Barometer 2023 г. Той води пред правителството с 53 пункта по компетентност и с 30 пункта по етика. Принос за скока на оценката за етика с 20 пункта през последните три години има отношението към служителите по време на пандемията и при завръщането на работа, както и решителните действия на повече от 1000 бизнеси за изтегляне от Русия след нахлуването й в Украйна.

Бизнесът (62%) остава и институцията с най-голямо доверие в света

„Приемането на бизнеса като етичен води до по-високи отвсякога очаквания главните изпълнителни директори да имат водеща роля в дискусиите по социални проблеми, казва Ричард Еделман, главен изпълнителен директор на Еделман. В съотношение средно шест към едно респондентите биха искали по-голямо социално включване на бизнеса по теми като климатичната промяна, икономическото неравенство и преквалификацията на служителите. Бизнесът обаче трябва да подхожда внимателно. Половината (52%) от анкетираните не са убедени, че той може да избегне политизиране, когато се ангажира със спорни социални проблеми.“

Икономическият оптимизъм намалява глобално - от 50% на 40%

В половината от страните, включени в проучването, увереността на респондентите, че семействата им ще живеят по-добре през следващите пет години спада с двуцифрен процент.

Това се случва едновременно с разширяване на класовото разделение в обществото. В момента в три четвърти от изследваните страни има двуцифрена разлика в доверието  към институциите между хората с високи доходи и тези с ниски доходи. Доверието на респондентите с високи доходи се е увеличило средно от 50% на 62% от 2012 г. насам, докато при хората с ниски доходи повишението е значително по-малко - от 43% на 48%.

Задълбочава се поляризацията в обществото

В около една четвърт от държавите тя е толкова силна, че според анкетираните различията няма да могат да бъдат преодолени. Близо две трети от анкетираните наблюдават безпрецедентна липса на вежливост и взаимно уважение в обществото.

“Живеем в период на огромна системна промяна в силно поляризиран свят с разделителни сили, които засилват икономическата несправедливост, казва Дейв Самсън, глобален заместник-председател на Еделман по корпоративните въпроси. Ако това бъде пренебрегнато, ще се стигне до нарастваща поляризация, забавяне на икономическия растеж, задълбочаване на дискриминацията и присъщата на подобни процеси неспособност за решаване на проблеми. Главните изпълнителни директори и компаниите, които те ръководят, трябва да играят централна роля в справянето с  тези проблеми и в подпомагането на възстановяването на икономическия оптимизъм.“  

Според Барометъра персоналните икономически страхове от загуба на работа (89%) и инфлация (74%) са толкова силни, колкото притесненията от климатичната промяна (76%), ядрена война (72%) и недостига на храна (67%).

От главните изпълнителни директори се очаква да използват ресурсите си, за да упражняват натиск върху силите, които създават разделение:

- 72% смятат, че те трябва защитават фактите и да разобличават псевдонауката, използвана да оправдава лошата социална политика.

- Според 71% те са длъжни да изтеглят рекламните си бюджети от медии, които разпространяват дезинформация.

- 64% вярват, че компаниите могат да помогнат за увеличаване на взаимното уважение и да подсилят обединението в обществото като подкрепят политици и медии, които изграждат консенсус и сътрудничество.

- Към правителството (51%) има недоверие в 16 от 28 страни.

- Най-голямо е доверието в учените (76%), моите колеги (73% от служителите) и моя главен изпълнителен директор (64% от служителите).

- Технологиите отново са секторът с най-голямо доверие (75%), следвани от образованието (71%), храни и напитки (71%) и здравеопазване (70%). С най-малко доверие се ползват социалните медии (44%).