fbpx Бизнесът в България вече се подготвя сериозно за присъединяването към Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът в България вече се подготвя сериозно за присъединяването към Европа

Г-н Марин, през призмата на вашите продажби как оценявате състоянието на бизнеса и оттам икономическата ситуация в България?

- Със сигурност позитивно. Тенденцията за около 10 % ръст на пазара на товарни автомобили се запазва и това е показател за повишаване активността на бизнес предприятията. За "Чефин България" ръстът е още по-голям - близо 38 % за първите четири месеца на 2005 г. спрямо същия период за изминалата година. Прогнозите ни са, че ще продължим тази тенденция.

Смятате ли, че с предстоящото ни влизане в ЕС пред българските фирми ще застанат икономически пречки, предвид многото стандарти, които трябва да покрият? Това няма ли да доведе и до известно свиване на автопазара?

- Ще има пречки за тези фирми, които отказват да се съобразят с европейските стандарти и изисквания към автомобилите. "Чефин България", като вносител на Iveco, предлага автомобили и обслужване, които покриват напълно тези стандарти. Що се отнася до пазара, забелязва се свиване на пазара на тежките автомобили за международен транспорт за сметка на повишеното търсене на специализирани автомобили като самосвали, бетоновози и т.н. В леката и средната гама все повече продажби се падат също на специализирани автомобили (хладилни, самосвални, с кран, с двойна кабина, пътнически минибуси и т.н.). Това обикновено се случва на един зрял пазар и показва, че бизнесът в България вече се подготвя сериозно за присъединяването. Не мисля, че ще има свиване на автомобилния пазар, тъй като се очакват повече инвестиции.

Какви са основните изисквания, които имат вашите клиенти, когато пристъпват към покупката на превозно средство? Кой е основният решаващ фактор за предпочитание на дадена марка?

- Първото изискване е техническата спецификация на автомобила да покрива напълно конкретните им нужди. Разбира се, фактор за вземане на решения за покупка на конкретна марка е и комбинацията от цена, сервизиране, срок на доставка, финансиране на покупката, професионално отношение. Но бих казал, че те са второстепенни. Основният фактор е осъзнаването на ползата, която клиентът ще има от автомобил от дадена марка. Клиентите на товарни автомобили в повечето случаи вземат решение изключително на рационална основа. Те искат да знаят колко време и пари ще спестят с покупката, как с автомобила ще намалят разходите си, ще оптимизират процесите си и как той ще им помогне да са пред конкуренцията.