fbpx Да удължим живота на мотора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да удължим живота на мотора

 

Изискванията за качеството на смазочните материали се регламентират със стандарти

(БДС, DIN, ISO, ASTM, ГОСТ и др.) или общоприети спецификации, издавани от международни организации - API (Американски нефтен институт), ССМС (Комитет на автомобилостроителите на Общия пазар) и др.
В случаите, когато минералните масла не отговарят на определени изисквания, в смазочната техника се използва и синтетика. Тя е с много добри нискотемпературни, вискозитетно-температурни свойства и висока термоокислителна стабилност. Тези масла обаче струват по-скъпо.
Най-разпространената вискозитетна
класификация на моторните масла е тази на Сдружението на автомобилните инженери в САЩ, означавана като SAE. При зимните масла, носещи цифрово означение плюс буквата W, се регламентират три показателя: минимален кинематичен
вискозитет при 100о С, максимален динамичен вискозитет при отрицателни температури и гранична температура на изпомпване.
Летните масла по SAE се означават само с цифри - 20, 30, 40 и т.н. С увеличаване на числото нараства и вискозитетът на маслото.
Всесезонните масла съгласно SAE се означават с двойни номера, разделени с буквата W. Например SAE 20W40 се тълкува, че всесезонното масло при ниски температури се изравнява по вискозитет със зимното масло SAE 20W, а при 100 С е равностойно по вискозитет на маслото SAE 40. В България през зимата за по-голяма част от автомобилния и тракторния парк най-подходящият вискозитетен клас е SAE 20W, а през лятото - SAE 30. От универсалните всесезонни масла препоръчителни са SAE 10 W40, 15W40 и 15W50. За да се постигне по-добра икономичност на автомобилите, в последно време се увеличава броят на конструкциите, при които се използват маслата SAE 10W и SAE 10W50.
Сравняването на българската вискозитетна класификация и тази по SAE показва, че марките 6W, 8W, 10, 16 и 20 по БДС съответстват на 20W, 20, 30, 40 и 50 по SAE.
Означението на българските всесезонни масла е по подобие на означенията по SAE. Например 5W16 показва всесезонно масло, което при отрицателни температури е равностойно на зимното 5W, а при високи градуси - на лятното 16. Ако се направи съпоставка по БДС и SAE, маслото 5W16 съответства на 15W40.

Когато сменим маслото се удължава максимално животът на мотора, независимо от вида на избраното масло - едносезонно или всесезонно.
За новите коли се препоръчват синтетични масла с индекс 5W40 или полусинтетични с индекс 10W40. Двигатели на автомобили от седемгодишна възраст нагоре е добре да се "захранват" с масло 15W40. Подходящите масла за тежкотоварни, селскостопански машини, автобуси и возила с голям обем на двигателя са едносезонния тип M-10-D (отговарящо на стандарт SAE 30), M-16-D (SAE 40) или M-20-D (SAE 50).
TIR-ове и селскостопанска техника използват тип 20W50.
SAE 30-M10D, SAE
40-M16D, SAE 50-M20D

Едносезонни масла за средно и високооборотни дизелови стандартни и с турбо
впръскване двигатели, работещи при много тежки условия. Отговарят на спецификация API SF/CD-4.
15W40
Всесезонно масло за бензинови двигатели, включително инжекционните, тези с турбо впръскване или с катализатор. При повечето марки има почистващи, антиизносващи и антикорозионни качества, осигурява постоянна компресия и намалява разхода на гориво. Отговаря на спецификация API SF/CD-4.
20W50 SUPER
Широкоспектърно всесезонно масло, подходящо за дизелови и бензинови двигатели. Смазва и предпазва двигателя от окис-ление и ръжда, почиства го, тъй като повечето производители включват в състава му високопочистващи и разпръскващи съставки.
20W50
Висококачествено широкоспектърно всесезонно масло, подходящо за дизелови и бензинови двигатели. Отговаря на спецификация API SF/CD-4.
ХИДРАВЛИЧНИ ТЕЧНОСТИ ISO 32, 46, 68
Висококачествени хидравлични масла, специално произведени и обогатени с антиизносващи, антиокисляващи, антикорозионни, антипенещи и за работи при изключително голямо натоварване добавки.
Осигуряват пълна защита на хидравличната и циркулационната система.