fbpx Готови ли сте да започнете свой собствен бизнес днес? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Готови ли сте да започнете свой собствен бизнес днес?

Повечето от нас кроим планове за бягство от работните си места, и ако четете тази статия, то вие сте един от онези хора, които искат да преминат към фаза на реализация на мечтите си. Ако имате добра идея (това изцяло зависи от вас), можете да планирате далновидно, ние ще ви дадем няколко съвета как да разберете дали сте готови да започнете собствен бизнес.

Колко важно е за вас да поддържате начина си на живот?
Дори и ако вашият бизнес се разрасне бързо, вие най-вероятно ще трябва да се откажете от заплата и стабилност в началото, в името на това, да могат да се реинвестират всички възможни средства обратно в бизнеса. Освен, ако не разчитате на партньор с доход. В повечето случаи може да се наложи да направите някои трудни избори, които ще засегнат социалния ви начин на живот, свободното време, сигурността и регулярността на вашите приходи.
Преди да започнете собствен бизнес, натрупайте резерв, който ще ви подсигури поне 6 месеца спокоен начин на живот. Така ще може да се концентрирате върху развитието на вашия бизнес.

Тествайте идеята!
Посъветвайте се с хора, които наскоро са стартирали собствен бизнес за стъпките, които е нужно да извървите, за да осъществите това свое начинание. Направете си план, където опишете стъпка по стъпка, етапите на реализация на проекта.
За да не губите време и ресурси, тествайте идеята или продукта си върху свои познати и близки хора. Ако вашата бизнес идея включва производството на нов иновативен продукт, направете прототип и го представете на всички ваши познати, а защо не и на напълно непознати хора. По този начин вие ще получите необходимата обратна информация, ще поправите грешките, ако има такива, ще придобиете увереност. В най-лошия случай, ще се откажете навреме, ако продукта не струва. Така ще сте направили своя маркетинг, а загубите ще са нищожни. Освен, ако не сте решили да строите ракети...

Какво може да ви провали?
Изглежда много песимистично да започнете вашия бизнес като направите списък с възможните заплахи за неговия провал. Но трябва да стъпите здраво на земята. Оптимизмът обаче не е най-добрият ви приятел в случая. Тази дейност, известна като анализ на риска, е от първостепенно съществено значение за всеки успешен бизнес. Анализирайте в детайли всички рискове, свързани със започването и реализирането на вашата бизнес инициатива. Разработете бизнес плана си и финансовите изчисления в песимистичен сценарий, калкулирайте всички възможни промени на средата, в която ще работите.
Намерете си адвокат и счетоводител, които да са с вас още преди да стартирате бизнеса. Това са хората, от които ще имате нужда в процеса на развитие на вашата бизнес идея. Съвместно с тях планувайте всички стъпки в процеса на финансово, оперативно и бизнес ниво. Изберете подходящата правна форма и финансова политика, регистрирайте дружество. Най-добре е са изберете някоя счетоводна къща, която изцяло „да работи за вашите интереси” и да движи цялата счетоводна администрация. От вас да се иска само да слагате подпис и печат, без да се разхождате по държавни институции. И тук може да се доверите на препоръките на някой ваш близък или познат. Направете си бизнес план, в който очертайте вашата маркетингова и финансова политика, сложете времева рамка за развитие на бизнеса, заложете необходимия финансов резерв и чак тогава пристъпете към сериозната крачка във вашия живот - уведомете вашия работодател, че искате да напуснете работа!

Допитайте се до любимите ви хора!
Едно е да живеете с регулярен месечен доход, но ако започнете собствен бизнес може да се наложи за известно време да разчитате на дохода само на единия член от семейството. Той в същото време ще трябва да отделя и повече време за грижи за децата, докато вие влагате цялата си енергия за развитие на бизнеса. Помислете и за план Б, ако през времето в което сте развивали вашия бизнес, семейните ви спестявания значително намалеят.

Имате ли достъп до външен капитал?
Близки приятели и роднини може да се включат и подкрепят вашето бизнес начинание, а защо не и заедно с вас да получават в последствие дивиденти от вашия успех. Те могат да станат ваши партньори и съоснователи на бизнеса.
В първите години на бизнеса ви ще е трудно осъществимо банково или лизингово финансиране. Финансовите институции изискват минимум една завършена година история, за да може да кандидатствате за кредит. Мислете в перспектива и работете концентрирано с една финансова институция, през която да минават всичките ви разплащания. Така банката, заедно с вас, ще опознава бизнеса и паричните потоци от него.
В случай, че не можете да подсигурите финансиране на бизнеса си през първата година, имате една възможност – само ако имате фирма съкредитополучател, която да гарантира с бизнеса си за вас пред съответната банка или финансова институция. Тук ще трябва да представите изготвения бизнес план, което ще представи в писмен вид бизнес идеята ви пред банката. Бързоликвидното обезпечение, ваш собствен недвижим имот е задължително условия за получаване на външно финансиране.

Съществуват възможности по програмите на Европейския съюз, които подкрепят стартирането и развитието на предприятия с висок иновативен потенциал в областта на информационните технологии, еко и енергоспестяващи технологии, технологии свързани със здравето, др.
Има случаи в които, субсидията достига до 90% от признатите разходи за осъществяване на проекта. Като цяло информацията за всички текущи програми е достъпна на страниците на управляващите органи и договарящите институции и всеки може да види конкретните правила за допустимост на кандидатите на съответната програма. Принципно, ако компанията отговаря на условията, следваща стъпка е да се потърси нормативната уредба в съответната област – наредби, регламентиращи реда и условията за кандидатстване или насоки за кандидатстване.

В европейските програми почти винаги има долен праг за допустимост на проектите, така че в този смисъл допустимата сума на инвестицията е определена. Но не винаги може да става въпрос за изготвяне на проект. Много от нашите клиенти идват за консултации. Повечето от тях поддържат добър екип от професионалисти, като счетоводители и юристи които биха могли сами да изготвят бизнес-план или инвестиционно намерение. Това, което им липсва, обаче, е глобалният поглед върху програмите. Обикновено тези специалисти не следят за промените в процедурите по прилагането им, тъй като са затънали в ежедневна работа. За това ние съветваме всички, да се обърнат и да потърсят независимото мнение на консултант, още на идеен етап на реализация на тяхната инвестиция. Това ще им даде необходимото независимо и безпристрастно мнение за даденото бизнес начинание.

Подкрепата на държавата
След промените през 1989 г., икономиката на България премина през поредица от сътресения. През 1997 г. финансовата криза доведе до ниски нива на производителност, икономически спад и като последствие валутен борд.
Факт е, че един от двигателите на икономически растеж са малките и средни фирми, възможностите за навлизане на нов бизнес, било то местен или чуждестранен, тъй като те са носители на иновации и знание. Особено важно е навлизането на чуждестранни фирми, тъй като те водят след себе си технологична модернизация, чуждестранен капитал, мениджърски умения и свободно движение на стоки и капитали.
На прага на поредната икономическа криза, през последните години българското правителство предприе реформи в редица сектори, с цел подобряване бизнес климата на страната и улесняване достъпа и възможността за започване на собствен бизнес. Ако трябва да обобщим най-важните реформи и възможностите за нов бизнес, то за периода 2008-2011 година, те са:

• Данъчни промени – намаляване на корпоративната данъчна ставка, данък общ доход и въвеждане на електронна система за обработване на данъчните декларации. Данъчното законодателство бе приведено към нормите и изискванията на Европейския Съюз.

• Правна защита на договорните и търговски отношения - през 2006 г. започнаха работа частните съдебни изпълнители. На бизнеса се даде възможност чрез промени в законодателството да бъдат защитени от некоректни контрагенти и партньори.

• През 2008 г. заработи централен електронен Търговски регистър. Това значително облекчи процедурата и необходимата документация за регистриране на фирми, като съкрати и времето необходимо за самата регистрация. В тази насока през следващата 2009 г. бяха направени и законодателни промени в размера на необходимия минимален основен капитал за регистиране на дружество. От 5 000 лв той бе намален на 2 лв.

• Заработи единен интернет базиран имотен регистър и електронен кадастър.