fbpx Колко отделят фирмите за HR? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Колко отделят фирмите за HR?

Днес талантът е повече от важен за всяка компания. Качествените хора във фирмата са изключително ценни и много компании полагат сериозни грижи за да ги задържат и в същото време да спечелят от инвестициите, направени в тях.

HR Factbook 2011®, е първото по рода си Изследване на HR бюджетите, назначенията и ресурсите предоставени на HR функцията във водещи световни компании. Изследването се провежда от Bersin&Associates и в него участват 296 компании. Българският партньор на фирмата, Entalent® изследва какво се случва в България. Един от уникалните аспекти на изследването е, че то изучава не само КОЛКО изразходват HR Отделите в организациите, но и ЗА КАКВО се изразходват HR Бюджетите. Анализът диференцира изразходените средства, като ги разделя на: възнаграждения на сътрудниците заети във функцията HR, разходи за HR системи - специализиран софтуеър и разходи за доставчици на външни услуги. В допълнение, изследването разграничава изразходените средства, в зависимост от типа HR дейност: базови, управление на таланта и стратегически HR инициативи.

Някои резултати от изследването

Броят на назначенията и средствата за функцията HR се увеличават

Добрите новини за HR лидерите са, че след рецесията HR бюджетите се увеличават. Средно са се покачили с 1,4 % - в сравнение с миналогодишните показатели увеличението не голямо, но със сигурност е по-добре, отколкото да се орязва бюджета, както се случваше през последните две години. За изминалата година, изразходваните средства за HR дейности са средно (за всички компании, участвали в изследването) 1218 USD на служител, но варират в зависимост от размера на компанията – 1500 USD на човек в малките компании и 748 USD - в големите.

Някои от тези средства са използвани за наемане на нови HR сътрудници, като HR отделът се е увеличил със средно 1,8 % през тази година. Много от тези новосъздадени позиции са в областите: придобиване на таланта, обучение и развитие и цялостно възнаграждаване. Търсят се също така и неспециализирани сътрудници главно за две дейности: да изпълняват ролята на бизнес партньори и да управляват HR дейности на новите пазари.

Според междинните резултати на изследването Добрите практики в оценяването на таланта, България 2011, провеждано от Entalent®, 73% от компаниите няма да променят бюджетите си за управление на таланта през следващата година.

Основният дял от средствата се изразходват за базови HR дейности

По-голямата част от разходите за HR се изразходва за базови дейности, където се включват: управление на цялостното възнаграждаване, което включва: структуриране на възнагражденията, напасване със системата за управление на работното представяне и придобивки, администриране на персонала и взаимоотношения със служителите. В тях се включват: дисциплина, законови изисквания, проблеми с представянето и разрешаване на спорове и оплаквания. За тези дейности се изразходват 60 % от HR бюджетите. Когато тези базови HR дейности ефективно постигнат целите си, HR отделът може да се фокусира върху управлението на таланта и стратегическите инициативи.
В българското изследване 48,6% от компаниите посочват, като най-значим фактор при избор на доставчик цената.

Увеличават се инвестициите в анализ на възнагражденията

Една от базовите дейности, на която компаниите обръщат по-сериозно внимание тази година, е изследване на нивата на заплащане в индустрията, бенчмарк на системата за възнаграждение, настройка на структурата на възнаграждаване, както и нематериално възнаграждаване свързано със статуса и признанието.
В тази ситуация, за да осигурят ангажираността на сътрудниците, компаниите правят преоценка на предложението към сътрудника основано на стойност, съществена част от което е цялостното възнаграждение. От изследването става ясно, че близо 60 % от големите компании са инвестирали средства в консултантски услуги, свързани със системата за възнаграждение.
Броят на компаниите, които участват в Towers Watson Compensation and Benefits Survey – Bulgaria 2011, на който Entalent® е официален референтен партньор, се е увеличил с 4% спрямо 2010.