fbpx Маркетингов план 2014г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

част първа

Маркетингов план 2014г.

В края на годината е време за равносметка на постигнатите бизнес резултати и планиране на дейностите за следващата година. Една от най-важните, но често пренебрегвани задачи, е разработването на маркетингов план. Ако все още не сте си направили маркетингов план за 2014г., сега е подходящото време.

Маркетинговият план е отражение на целите, които си поставяте, и на стратегията, чрез която ще ги постигнете, включва план за действие и бюджет, и разпределя отговорностите.
Ефективният маркетингов план ще действа като пътна карта, която ще ви помогне да стигнете дотам, докъдето желаете. Той също така ще ви помогне да развиете методичен подход към създаването на продукти и услуги, които да отговарят на нуждите на клиентите ви.

Има няколко етапа в подготовката и прилагането на маркетингов план:

1. Направете честна преценка за състоянието на бизнеса, за положението му на пазара. Наберете и изследвайте информация за тенденциите на самия пазар и за нагласите, навиците и предпочитанията на клиентите. Анализът е от изключителна важност за реалистичния поглед върху ситуацията, в която се намира вашия бизнес.

2. Поставете си конкретни, измерими, постижими и реалистични маркетингови цели. Те трябва да се базират на възможностите и ресурсите, които притежавате.

Пример: Мебелна компания – да се увеличат приходите от продажби на компанията с 15% за 2014г. в сравнение с 2013г. На база на тази бизнес цел следва да се съставят маркетингови цели за нейното изпълнение. Да се увеличи познатостта на марката мебели с 5% за период от 1 година. Да се увеличат продажбите на два вида мебелни продукти с 50% в сравнение с предходната година. Да се намали брой жалби от обслужването на клиенти с минимум 30% за период от 6 месеца.

3. Маркетинг стратегията се изразява в това по какъв начин ще постигнете набелязаните цели. Тя обхваща всички елементи на маркетинг микса на фирмата: продуктите, цените, дистрибуцията, промоционалните дейности.

Пример: в туризма – туристическа агенция предлага дестинации за пътувания в цял свят. Необходимо е пазарът да бъде разделен на сегменти и да бъдат определени потенциалните групи клиенти, които са потенциални за туристическата агенция. Спрямо тях да се определят дестинации, пакет от продукти и цени, които да им се предложат. Една част от дестинациите, например, е Америка. Сегментите могат да бъдат следните: туристи – отиващи на гости (при роднини), туристи - отиващи на почивка във ваканционен комплекс (Хавай), туристи отиващи за развлечение (Лас Вегас), туристи с индивидуално разработен маршрут, студенти, летни бригади и др. Всеки от тези сегменти клиенти има различни нужди и потребности, както и финансови възможности, така че туристическата агенция следва да оцени потенциала на всяка група и да подбере онези групи клиенти за работа, които са важни за нейния бизнес и спрямо тях да състави пакетите, цените, допълнителните услуги и промоции.

Очаквайте следващата седмица втора част: план за действие, съставяне на бюджет, мониторинг и оценка.