fbpx Наемателите търсят качествени офис сгради | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Наемателите търсят качествени офис сгради

Наемателите търсят качествени офис сгради

Липсата на качествени сгради е една от особеностите на офисния пазар в София. Това смятат 21% от участници в проучването на консултантската компания Colliers International очертава нагласите за развитие на офисния пазар в София, както и изискванията на наемателите към качествените офис сгради. Основни характеристики за определяне на дадена офис сграда като качествена са: средата и удобното местоположение, качеството на изпълнение, наличието на собствен паркинг и лесния достъп до офиса с автомобил. Докладът е изготвен на база онлайн проучване проведено сред 307 компании.

 

Като висококачествени офис сгради участниците разпознават Business Park Sofia (22% от респондентите), European Trade Center (21%), Sopharma Business Towers (11%), Megapark (8%), Serdika Offices (5%).
Първокласните офис сгради каквито са Business Park Sofia, European Trade Center, Sopharma Towers и др. привличат наематели и заетостта им е близо 90%. Към настоящия момент, по-голямата част от компаниите предпочитат да наемат офис площи вместо да закупуват такива.

Според проучването на Colliers International 48% от компаниите участвали в проучването биха обновили интериора си в съответствие с установените стандарти за екологично строителство. Повечето от респондентите са умерено позитивни по отношение перспективите за развитие на икономиката в България през 2012 г. Повече от половината анкетирани компании посочват, че ще запазят същия брой служители през 2012 г. 20% имат намерение да увеличат персонала си. 36% от участниците в проучването очакват да повишат приходите си през настоящата година.
През втората половина на годината предлагането на офис площи в София отбелязва ръст от 12%, като свободните площи в края на 2011 г. остават 25% от общото предлагане. Качеството на офис площите, предлагани от по-голямата част от сградите не отговаря на завишените изисквания на водещите компании. През 2011 година усвоените офис площи възлизат на 120,000 кв.м. Търсенето в сектора се определя основно от международни компании от ИТ и фармацевтичния сектор. Kъм края на 2011 г. офис площите в строеж възлизат приблизително на 300,000 кв.м. като 70% от тях са разположени в периферията на града, и само няколко могат
да бъдат класифицирани като клас А. В сравнение с края на 2010 г., квадратурата на офис площите в строеж е намаляла с 150,000 кв.м, което е резултат основно от завършването на проекти. През 2011 г. не са започвани нови офис проекти.
Наемните нива в столицата зависят от локацията и качеството на офисните проекти, като през последните три години намаляват прогресивно в резултат на увеличаващия се обем на офис площи. Независимо от това, средните наемни нива остават непроменени през тази година, с изключение на офисните проекти клас А в центъра на града, където се наблюдава малък спад с 1 евро/кв.м., в сравнение с първата половина на годината. В широк център и периферията на града наемните нива остават стабилни през второто шестмесечие на годината.
Специалистите прогнозират, че наемните нива ще останат стабилни, лек ръст се очаква за висококачествените проекти клас А. Усвояването на свободни офисни площи ще продължи. Засилено търсене ще има по
отношение проекти клас А, които отговарят на изискванията на международните компании. Не се очаква стартиране на нови офисни
проекти.