fbpx Нови изисквания на ЕС при безопасност на храните | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови изисквания на ЕС при безопасност на храните

Нови изисквания на ЕС при безопасност на храните

През последните години се обръща все по-голямо внимание на безопасността на храните, които консумираме. Пестицидите се използват масово при производство на селскостопанска продукция, която достига до нас в свежо или преработено състояние. Превишени или токсични остатъци от тях могат да компрометират безопасността на храните.
Международни организации като FAO, WHO и Европейската комисия определят норми за всеки пестицид, за да се прецени нивото на риск и се осигури безопасността на консуматора. Най-важната част от тези изисквания са определянето на норми за максимално допус-тими остатъчни количества от всяко активно вещество - MRLs (maximum residue limits).
Доскоро всяка една европейска страна прилагаше собствени стандарти. Това създаваше сериозни пречки пред свободната търговия в ЕС. Европейската комисия разработва препоръки за нови хармонизирани нива на MRLs, които да са общовалидни и да се прилагат от страните-членки. Успоредно с това протича пререгистрация на всички пестициди.
Само тези, които отговарят на новите изисквания за безопасност към човека и околната среда получават регистрация и MRL.
Активните вещества, които загубват регистрация са 475 и техните MRLs се поставят на прага на детекция. Това означава, че всяка употреба на тези продукти в ЕС не е разрешена, а вносни храни, третирани с тях, могат да бъдат засечени.

В Европейския съюз тези промени са валидни от 1 май 2004 г., а в България от 2007 г.

През декември 2004 г. Европейският парламент одобри предложение което задължава страните-членки да осъществяват строга програма за мониторинг на пестицидните остатъци. Държавите трябва да публикуват официално и резултатите от нея, назовавайки имена на търговски фирми, супермаркети и производители, чиито продукти превишават нормите за MRLs. Най-честа мишена на медийни атаки стават големите търговски вериги, които предлагат храните на консуматорите. Затова те все по-активно налагат своите изисквания към доставчиците, за да осигурят безопасни стоки на своите клиенти.
С отпадането на търговските бариери в ЕС единствените ограничения към новоприетите страни могат да бъдат на базата на по-стриктен контрол върху храните, идващи от тях
Последните данни показват двойно повишение на броя на анализите в ЕС. Методиката на вземането се променя от случайна към насочена, предимно към определени групи храни или страни на произход.

 "Байер КропСайанс" е световен лидер в производството на пестициди за селското стопанство. Всички продукти на компанията отговарят на новите норми за безопасност към човека и околната среда и разполагат с MRLs. За осигуряване на чисти от пестицидни остатъци храни, за по-добра проследимост и постоянно качество, още през 2003 г. "Байер КропСайанс" стартира глобален проект за сътрудничество с хранителната индустрия. Той е насочен към големите търговски вериги, производители и преработватели на храни, фермери и се изразява в:

  • изработване на „позитивни пестицидни листи", съвместно с големите търговски вериги;
  • съвместна разработка на схеми за растителна защита и интегрирано селскостопанско производство, които гарантират спазването на нормите за MRLs и осигуряват проследимост на процесите и постоянно качество;
  • техническа подкрепа за изясняване на причините за превишени MRLs;
  • организиране на съвместни образователни семинари за фермерите доставчици;
  • техническа подкрепа на полето и експертни съвети към фермерите.

Основният принцип, залегнал в този проект, е безопасността на хората и запазването на околната среда, като същевременно се гарантира производителността и рентабилността на селскостопанското производство.

За контакти:
''Байер България" ЕООД
1510 София ул. "Резбарска" 5
тел.:02/ 946 15 32, факс: 02/ 946 19 34
e-mail: ivelin.tonchev@bayercropscience.com

 

Facebook коментари