fbpx Новото значение на бизнес термините | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Новото значение на бизнес термините

Новото значение на бизнес термините

Нискотарифни полети, нискобюджетни супермаркети, нископлатени работници. Кризата създава шанс за бизнеса да ‘запълни’ непознатата до скоро ‘low-cost’ ниша, която предоставя удовлетворителни продукти и услуги, ненадвишаващи потребителските очаквания. Трудността възниква, когато „мениджърът в криза”, аналогично на продуктите, изисква не просто задоволителни, а изключителни резултати от служителите си. В стремежа си да снижи производствените разходи, той предприема два основни подхода – или отрязва разходите за труд, т.е. намалява заплатите, или ... съкращава самите служители.

Съкращенията трябва да се извършват стратегически с мисълта за това, че неправилните такива, могат да доведат до значителни разходи в краткосрочен и средносрочен план. Недостигът на ресурси възпитава в следкризисния управленец чувство за мярка и учи на организираност и контрол. Сблъсъкът с липса на кадри, често липса на квалификация, липса на инвестиции, липса на време за реакция, прави ръководителите много по-претенциозни към сегашния и потенциален служител - един вид ‘естествен подбор’ на кадри в компанията. Икономията, налагана от кризата, придава на бизнес термините ново значение.

Реорганизацията значи шанс
Едни се плашат от нея, за други – тя значи възможност. Някои управляващи наемат ‘свежа кръв’, други запазват ‘старите кучета’. Независимо каква е корпоративната политика, инвестирането в най-важният актив – хората, се възвръща и най-бързо. В HR аспект, съкращаването на служителите изисква усъвършенстване на процеса на управление на талантите. Кризата ражда идеи, прави ни по-креативни и търсещи алтернативи начини да излезем от застоя.

Демотивацията значи контакт
Шанс за реорганизация и освежаване на компанията за едни, но и чувство за професионална несигурност и подцененост за други. Как в такъв случай се предолява подобна атмосфера, когато служителят трепери да не бъде съкратен, а мениджърът от своя страна дебне служителя да не бъде ‘хедхънтнат’ от конкурентна фирма? Идентифицирането на самите служители с дългосрочните бизнес цели на компанията в такава ситуация е силен мотив за работа и спомага задържането на квалифицирания персонал във фирмата. Служител, чийто основен стимул на работното място е заплащането, в кризисен период може да бъде лесно откраднат от конкурентна компания. Това е и причината, мениджърите да проявяват индивидуално отношение към всеки, като откриват неговия вътрешен стимул за работа и работят за принадлежността му към организацията.
Икономическите проблеми водят до недостиг на ресурси, в това число и човешки. Още по-пагубно става, когато и малкото останали служители страдат от липса на мотивация. Тук е моментът, в който мениджърът трябва да стои близо до екипа си и да комуникира пряко проблемите на фирмата. Кризата прави мениджъра по-отговорен, служителите по-отдадени, фирмата и вземането на решения – по-единни.

Несигурността значи подготовка
Мениджърът днес трябва да е бърз и гъвкав във вземането на решения. Проактивният подход, предвиждането на възможните сценарии и стратегическото мислене трябва да са отправни точки на всеки процес в компанията. Недостигът на квалифицирани кадри днес, ще се окаже нищожен с това, което ни очаква след кризата. Служителите помнят личното отношение на всеки мениджър. Кризата ще отмине, а търсенето на експертен потенциал ще набере висока скорост. Консултациите в областта на мениджмънта са спасителния пояс за много компании, желаещи да оптимизират състава на служителите си. Съвременният професионалист иска да знае конретните кариерни стъпки, по които ще върви в избраната от него компания. Паралелно, съвременните мениджъри искат да задържат ценните си кадри като им осигурят ясно професионално бъдеще.

Отговорността значи удовлетвореност
Заедно с увеличаването на отговорностите, расте и удовлетвореността на мениджърите. Мениджърите с по-малко власт в компанията, и съответно с не толкова контрол над останалите, се чувстват по-неудовлетворени от работата си. В състояние на криза, обаче, когато контролът и координацията са приоритет на ръководството, това правило не важи и ръководителите се чувстват в пъти по ангажирани с фирмата. Възрастта на мениджъра, неговия опит и нивата на стрес в компанията несъмнено се отразяват върху неговата удовлетвореност. Младите мениджъри с по-малко опит често виждат организацията хаотична и далеч от представата им според учебниците. Положителен резултат от рецесията е, че развива имунитет срещу стреса и до известна степен калява лидерите.
Последствията от все още неотминалата криза поставят дори и дългогодишните лидери в ситуации, изпитващи в най-висока степен техните управленски качества и умения. Тя дава възможност да се свери стила на управление и неговата приложимост под натиска на времето и икономическите условия

Facebook коментари